لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
محمد عابدینی نسب

محمد عابدینی نسب کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۱۵ ساعت پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، خراسان رضوی

کارشناس علوم قضایی/ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کارشناس علوم قضایی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

تخصص‌های من

 • کیفری (جرائم)
 • انحصار وراثت
 • دیوان عدالت اداری
 • روابط کار و کارگری
 • خانواده
 • قراردادها
 • ملکی
 • مالیات
 • ثبت احوال
 • بیمه
 • اسناد رسمی
 • جرایم رایانه‌ای (اینترنتی)
 • وصول مطالبات
 • شرکت ها
 • داوری
 • سربازی و نظام وظیفه

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۵ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد مشهد

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!