لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
پیمان پورمحمود

پیمان پورمحمود کارشناس حقوقی

۰ بر اساس عملکرد
ایران، خوزستان

کارآموز وکالت دادگستری

تخصص‌های من

  • ملکی
  • خانواده
  • ثبت احوال
  • قراردادها
  • وصول مطالبات
  • اسناد رسمی
  • کیفری

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

مشاوره‌های حقوقی که انجام داده‌ام

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!

اطلاعات تماس