لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

هویت کاربر در انتظار تایید است

حسن ازمند

حسن ازمند کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت
اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، هرمزگان

تخصص‌های من

 • ملکی
 • قراردادها
 • مالیات
 • کیفری (جرائم)
 • شرکت ها
 • ثبت احوال
 • وصول مطالبات
 • روابط کار و کارگری
 • خانواده
 • انحصار وراثت
 • دیوان عدالت اداری

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!