لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

هویت کاربر در انتظار تایید است

حسن ازمند

حسن ازمند کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت بیش از یک ماه پیش
اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، هرمزگان

تخصص‌های من

 • ملکی
 • قراردادها
 • مالیات
 • کیفری (جرائم)
 • شرکت ها
 • ثبت احوال
 • وصول مطالبات
 • روابط کار و کارگری
 • خانواده
 • انحصار وراثت و ارث
 • دیوان عدالت اداری

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!

اطلاعات تماس