لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
فاطمه بندی

فاطمه بندی وکیل پایه یک قوه قضاییه

آخرین فعالیت
۰ بر اساس عملکرد
ایران، مرکزی

تخصص‌های من

  • خانواده
  • انحصار وراثت و ارث
  • وصول مطالبات
  • اسناد رسمی
  • داوری
  • ملکی
  • قراردادها

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی
۰ قبول وکالت

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!