لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
سید عزیز موسوی

سید عزیز موسوی کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۵۳ دقیقه پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، خوزستان

در رسیدن به حق قانونی شما در کنارتان هستیم

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۳۲ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!