لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

متخصصین فعال
کورش امین آزرم

کورش امین آزرم کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۳ ماه پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، اصفهان
هوالوکیل
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

تخصص‌های من

  • ملکی
  • ثبت احوال
  • کیفری (جرائم)
  • انحصار وراثت
  • اسناد رسمی
  • خانواده
  • قراردادها
  • وصول مطالبات

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره آنلاین
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!