لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
فاطمه عبداللهی

فاطمه عبداللهی کارشناس حقوقی

۰ بر اساس عملکرد
حقوق دان و كارشناس حقوقي

تخصص‌های من

  • قراردادها
  • ثبت احوال
  • ثبت شرکت‌ها و برند
  • مالیات
  • روابط کار و کارگری - تامین اجتماعی

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

مشاوره‌های حقوقی که انجام داده‌ام

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!

اطلاعات تماس