لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

شتاب‌دهی
وکلای فعال
علی قبادی

علی قبادی کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

آنلاین
۰ بر اساس عملکرد
ایران،
تضمین کیفیت خدمات تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که خدمات از طریق بنیاد وکلا دریافت شده باشد

کارآموز وکالت،عضو مرکز وکلای قوه قضاییه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی -کارآموز وکالت و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه

تخصص‌های من

  • خانواده
  • کیفری
  • ملکی
  • قراردادها
  • وصول مطالبات
  • جرایم علیه اشخاص
  • جرایم علیه اموال
  • اموال و مالکیت

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۱ مشاوره آنلاین
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی
۰ قبول وکالت
مازیار ت
مازیار ت برای خدمت مشاوره آنلاین

کاملا سوال را فهمیدنو و با حرفه ای پاسخ دادند با اطلاعات کاقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!