لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
دانیال اسدی بجاربنه

دانیال اسدی بجاربنه کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۱۳ ماه پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، البرز
قضاوت کننده اصلی خداست
کارشناسی حقوق
عضو انجمن حقوقدانان کشور

تخصص‌های من

 • ثبت احوال
 • مالیات
 • وصول مطالبات
 • شرکت ها
 • روابط کار و کارگری
 • بین‌ الملل
 • سربازی و نظام وظیفه
 • اسناد رسمی
 • بیمه
 • داوری
 • دیوان عدالت اداری
 • خانواده
 • انحصار وراثت
 • کیفری (جرائم)
 • ملکی
 • قراردادها

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

 • منشی خدمات قضائی
  ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵
 • منشی دفتراسناد رسمی
  ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶
 • منشی موسسه حقوقی
  ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸