لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
الهه دریائی

الهه دریائی وکیل پایه یک قوه قضاییه

آخرین فعالیت
۰ بر اساس عملکرد
ایران، مرکزی
وکیل پایه یک دادگستری

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی
۰ قبول وکالت

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!