لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
محمدباقر سقایی

محمدباقر سقایی کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۸ ماه پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، تهران
کارشناس حقوقی

تخصص‌های من

  • خانواده
  • انحصار وراثت
  • کیفری (جرائم)
  • ملکی
  • قراردادها
  • وصول مطالبات

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!