لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
رضوان قنبری

رضوان قنبری کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

آخرین فعالیت ۱۰ ماه پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، کرمانشاه
وکیل دادگستری
ارشد حقوق خصوصی

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی
۰ قبول وکالت

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!