لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
نصیر رحمدل

نصیر رحمدل کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

آخرین فعالیت ۱۰ ماه پیش
اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، قم
عدالت واخلاق درکنارهم زیباهستند

تخصص‌های من

  • خانواده
  • انحصار وراثت
  • ملکی
  • قراردادها
  • روابط کار و کارگری
  • اسناد رسمی
  • داوری

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی
۰ قبول وکالت

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!