لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
ژابیر فرهومند

ژابیر فرهومند کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۲۰ ماه پیش
اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، اصفهان

تخصص‌های من

 • انحصار وراثت
 • کیفری (جرائم)
 • روابط کار و کارگری
 • ثبت احوال
 • قراردادها
 • وصول مطالبات
 • اسناد رسمی
 • خانواده
 • ملکی

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

 • مشاور،دادورز شورای حل اختلاف
  ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶