لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
احمدرضا مظفریان میمندی

احمدرضا مظفریان میمندی کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۳ هفته پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، فارس
مشاوره حقوقی
دانشجو حقوق دانشگاه شیراز

تخصص‌های من

  • ملکی
  • انحصار وراثت
  • خانواده
  • قراردادها

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

مشاوره‌های حقوقی که انجام داده‌ام

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!