لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
معراج فتح اله پور

معراج فتح اله پور کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت بیش از یک ماه پیش
اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، آذربایجان غربی

تخصص‌های من

 • خانواده
 • قراردادها
 • ملکی
 • مالیات
 • کیفری (جرائم)
 • روابط کار و کارگری
 • اسناد رسمی
 • دیوان عدالت اداری
 • شرکت ها
 • ثبت احوال
 • انحصار وراثت و ارث
 • وصول مطالبات

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!

اطلاعات تماس