لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
سید بهادر بنی کمالی

سید بهادر بنی کمالی کارآموز کانون وکلای دادگستری

آخرین فعالیت
اطلاعات هویتی این متخصص تایید نشده است.
۰ بر اساس عملکرد
ایران، گلستان
اگر یک مقصر بی گناه دانسته شود بهتر از این است که یک بیگناه ، محکوم گردد.
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

تخصص‌های من

  • ملکی
  • انحصار وراثت و ارث
  • کیفری (جرائم)
  • قراردادها
  • دیوان عدالت اداری
  • روابط کار و کارگری
  • وصول مطالبات
  • اسناد رسمی
  • ثبت احوال
  • خانواده

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی
۰ قبول وکالت

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!