لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
ملیکا محبوبی

ملیکا محبوبی کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۲ ماه پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، تهران
کارشناس ارشد حقوق
کارشناس ارشد حقوق
مشاور حقوقی
عضو بنیاد ملی نخبگان
مدرس دروس دانشگاهی آئین نگارش حقوقی و کیفری
مولف کتب و مقالات حقوقی
عضو کانون قراردادنویسان ایران
مشاور و پشتیبان آزمون های حقوقی
پژوهشگر و سابقه همکاری در طرح پژوهشی با نهادها و ارگانهای دولتی
دارای مدرک رسمی از ایرانداک تکنیک های نوین پژوهش و مقاله نویسی با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی بین المللی ( ایرانداک) برگزارشده توسط دانشگاه علوم قضایی تهران سابقه تنظیم لوایح و دادخواست و شکوائیه

تخصص‌های من

  • کیفری (جرائم)
  • انحصار وراثت
  • اسناد رسمی
  • روابط کار و کارگری
  • خانواده
  • قراردادها
  • وصول مطالبات

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!