لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
بهروز حسابیان

بهروز حسابیان کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت
۰ بر اساس عملکرد
ایران، کرمانشاه
برای هر شخصی عدالت و برای عدالت نیز وکیل لازم است .
کارشناس حقوق قضائی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی - پذیرفته شده دکتری تخصصی حقوق خصوصی-
مشاور حقوقی و عضو انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران

تخصص‌های من

  • قراردادها
  • ملکی
  • انحصار وراثت
  • خانواده

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

  • عضو پیوسته با کد عضویت ۴۶۴۲ انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران
    ۱۳۹۸ تا کنون