لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
نوید محمدی

نوید محمدی کارآموز قوه قضاییه

۰ بر اساس عملکرد
ایران، خوزستان
وکیل نویدمحمدی
نوید محمدی
دانشجوی ارشد حقوق جزا و‌جرم شناسی

تخصص‌های من

  • انحصار وراثت و ارث
  • ملکی
  • ثبت احوال
  • اسناد رسمی
  • وصول مطالبات
  • کیفری
  • خانواده

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی
۰ قبول وکالت

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!

اطلاعات تماس