لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

متخصصین فعال
حسین حسینلو

حسین حسینلو کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۸ ماه پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، البرز
وکیل حسین حسینلو

تخصص‌های من

 • خانواده
 • انحصار وراثت
 • کیفری (جرائم)
 • ملکی
 • قراردادها
 • ثبت احوال
 • وصول مطالبات
 • شرکت ها
 • روابط کار و کارگری
 • اسناد رسمی
 • داوری

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره آنلاین
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!