متخصصین فعال
رضا غلامی حاجی آبادی کارشناس حقوقی
12m
فاطمه عبداللهی کارشناس حقوقی
25m
حسین امامی کارشناس حقوقی
30m
رضا اشرفی کارآموز کانون وکلای دادگستری
33m
مهسا پیشرویان کارشناس حقوقی
45m
عارف مولایی کارشناس حقوقی
49m
امین احمدی وکیل پایه یک دادگستری
1h
مرضیه شیخ الاسلامی کارآموز کانون وکلای دادگستری
1h
نسیم راسخ کارشناس حقوقی
1h
منوچهر رومی پور وکیل پایه یک دادگستری
1h
صدیقه سرلک کارآموز کانون وکلای دادگستری
1h
شهریار پورحکیمی وکیل پایه یک قوه قضاییه
2h
سیدمجید میرمعاف وکیل پایه یک دادگستری
2h
هادی علوی خوشحال کارشناس حقوقی
2h
احسان عبدالهی وکیل پایه یک قوه قضاییه
2h
ابوذر محمدی نژاد وکیل پایه یک قوه قضاییه
3h
مصطفی عباسی وکیل پایه یک دادگستری
3h
زینب علیپور کارشناس حقوقی
3h
حسن تقی لو کارشناس حقوقی
3h
مهرداد بوستانچی کارشناس حقوقی
3h
سیدقاسم حسینی

سیدقاسم حسینی کارشناس حقوقی

۰ بر اساس عملکرد
ایران، تهران