لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آموزش نحوه فعال سازی و استفاده از سیستم ارزیابی حقوقی

ابتدا باید سرویس ارزیابی حقوقی را برای خود فعال کنید.  جهت فعال سازی به شکل زیر عمل…

چگونه به عنوان متخصص در بنیاد وکلا مشاوره حقوقی تلفنی ارائه دهید

راهنمای فعالسازی قابلیت ارائه مشاوره حقوقی تلفنی جهت فعالسازی ارائه مشاوره حقوقی تلفنی در ادامه…

جدول امتیازات به ازای عملکرد متخصصین

برای متخصصین

در بنیاد وکلا تمامی فعالیتهای شما دارای امتیاز است. از این امتیاز میتوان جهت هرچه بیشتر دیده شدن…