لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

امکان اعتراض به نظریه کارشناس ها هست؟

پرسیده شده
۱۶ پاسخ ۱۱۵ #71238771

یه پروند داریم که دادسرا بدلیل مشمول زمان قرار موقوفی تعقیب صادر کردن طرف اعتراض کرد پرونده به دادگاه ارجاع شد دادگاه هم بدلیل نقص بودن بنا به ماده ۲۷۴آیین دادرسی کیفری پروند به دادسرا ارجاع کرد و دستورات دادن که پروند به کارشناس دادگستری وکارشناس خط وامضاء ارجاع دادن.سوال بنده این که امکان اعتراض نظریه کارشناس هست؟؟؟

مشاوره حقوقی کیفری
۲۸,۴۲۴ مشاوره حقوقی کیفری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل کیفری
۴,۲۴۱ وکیل کیفری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۱۴ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۳۲۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
۱۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

ظرف یک هفته فرصت اعتراض پس از ابلاغ نظر کارشناسی وجود دارد.

با درود ، بلی، طرفین پرونده در فرجه و مهلت قانونی حق اعتراض به نظریه کارشناسی را دارند

بادرودوسلام تصمیم کارشناسی قابل اعتراض می باشد.

سلام بله امکان اعتراض به نظریه کارشناس وجود دارد

درود
نظریه کارشناسی ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.

سلام

شما میتوانید ظرف ۷ روز از ابلاغ نظریه نسبت به ان اعتراض و درخواست ارجاع به هیات کارشناسی کنید

با سلام،بله ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.