لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

پس از مراحل مزایده و فروش نرفتن ملک چگونه به مطالبه خودم میرسم؟

پرسیده شده
۱۸ پاسخ ۱,۱۵۵ #81976225

سلام اولا مراحل مزایده ملک بدهکار چند مرحله انجام میشه ؟؟ چون شنیدم تا دوبار مزایده صورت میگیرد؛ اگر فروش نرفت چه اتفاقی میفته؟؟ چون همه حساب های بدهکار خالی و ماشین نداره و تو این مرحله ایشان می تواند دیوان عدالت اداری شکایت کند چون ۶ماه از تاریخ حکم اجرایی گذشته است.

مشاوره حقوقی اجرای احکام
۱۱۶ مشاوره حقوقی اجرای احکام تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل اجرای احکام
۱,۲۳۹ وکیل اجرای احکام آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۲۱ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۶,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام اولا سعی کنید برای ملکی که در مزایده است خودتان خریداری پیدا کنید یا اگر در توانتان است ملک بیشتر از محکوم به می‌باشد خودتان ملک را بردارید و به نام خود بزنید

درود
مزایده طی دو مرحله صورت می گیرد و اگر ملک به فروش نرسد طلبکار می تواند مالک گشته ولی ما به تفاوت قیمت را باید بپردازد

اگر مجدد به فروش نرفت طلبکار می تواند مال را به عنوان طلب بردارد ‌

اگر یا دو بار مزایده به فزوش نرفت میتواند به عنوان طلب سهم توقیف شده از ملک را بردارد.

سلام اگر به فروش نرود طلبکار می تواند به عنوان طلب خود دریافت نماید.

بادرودوسلام تادوبار مزایده انجام می شود.

اگر در مزایده فروش نرفت خود شما میتوانید ملک را بجای طلب تان مطالبه کنید که البته باید ماوالتفاوت قیمت را بپردازید
اگر واحد اجرا بداند که از طرق دیگری مثل اجاره دادن یا رهن دادن میتواند طلب و تمام خسارات شما را وصول کند از واحد اجرا این اقدام را درخواست کنید