لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

استعلام حسابهای بانکی ازطریق دادگاه چگونه است؟

پرسیده شده
۲۷ پاسخ ۴۶,۴۶۸ #47208

سلام،میخواستم متن کامل نامه دادگاه که جهت استعلام حسابهای بانکی شخصی انجام میدهند رابرایم بفرمایید،ضمنا درهمین نامه استعلام توقیف نیز قید میشود یا بعدازاستعلام نسبت به توقیف حسابها اقدام مینماید؟خواهشا شرح کامل ونمونه ای از چگونگی متن استعلام را برایم بفرمایید...متشکرم

مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری
۲,۸۷۸ مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل دیوان عدالت اداری
۲,۰۴۵ وکیل دیوان عدالت اداری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۱۵ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۶,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
۲۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با درود و احترام
دوست عزیز متن نامه ای که می‌فرمائید در همه نامه ها یکسان نیست و ممکن است متفاوت باشند ولی معمولا در نامه هایی که با موضوع استعلام تراکنش های بانکی از سوی مراجع قضایی صادر میشود به این صورت است : ریاست محترم بانک ... شعبه ... با سلام حسب پرونده کلاسه .... موضوع شکایت آقا/خانم .... مقتضی است دستور فرمائید تا چنانچه حساب بانکی .... متعلق به آقا/خانم .... میباشد پرینت از تراکنشهای حساب بانکی مذکور از تاریخ .... لغایت تا تاریخ .... صادر و جهت بهره برداری قضایی توسط حامل نامه به این شعبه ارسال گردد .

باسلام.کلیه موارد مذکور طی یک نامه به بانک اعلام میگردد

با سلام
معمولا استعلام از موجودی حساب همراه با مسدودی و توقیف حساب به صورت هم زمان در یک نامه به بانک ارسال می گردد

با سلام
به مراجع مربوطه نامه میزنن

دادگاه می‌تواند نسبت به دارایی،و‌ حساب بانکی و مبادرت از خواهان تصمیم به استعلام بانکی نماید

ریاست محترم شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان....
با سلام
احتراما اینجانب محکوم له ضمن استعلام از حسابهای بانکی شخص/اقایا خانم به نام...با کد ملی شماره....تقاضای توقیف کلیه حسابهای بانکی نامبرده را جهت پرداخت محکوم به مینمایم

بادستورات قضایی به بانک کارکنان بانک حساب رابررسی وپرندآن اخذ وسپس طی یک گردش کامل بنظرمقام قضایی خواهدرسید.