لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره تعویض نام مذهبی

۰

درخواست تغییر اسم مذهبی پسرم به کجا ارائه شود؟

سلام من اسم شناسنامه ای فرزندم مرتضی علی هست ولی ساوان صداش میکنم میخواستم شناسنامه اش رو ساوان کنم تهران دادخواست دادم موفق نشدم آیا امکانش هست برم شهرستان و اونجا دادخواست مجدد…

۱

تعویض نام مذهبی امکانپذیر است؟

سلام. آیا میتوانم نام مذهبی خود را به نام ایرانی تغییر دهم؟ چگونه؟