متخصصین فعال
هادی سالاری کارشناس حقوقی
شهریار پورحکیمی وکیل پایه یک قوه قضاییه
جواد احمدیان کارشناس حقوقی
حمزه مرادی نژاد کارآموز کانون وکلای دادگستری
عنایت احمدی کارشناس حقوقی
نسیم راسخ کارشناس حقوقی
محمد هادی معماری وکیل پایه یک دادگستری
بهنام رفیعی ساران وکیل پایه یک دادگستری
سیدسعید موسوی کارشناس حقوقی
مصطفی عباسی وکیل پایه یک دادگستری
3m
حسین امینی کارشناس حقوقی
5m
زهرا نوروزی کارشناس حقوقی
5m
مهسا پیشرویان کارشناس حقوقی
8m
مینا محمدی کارشناس حقوقی
10m
محمدرضا عطاری شادکهن وکیل پایه یک دادگستری
13m
علی قربان وطن کارشناس حقوقی
14m
امیر ضیغمی کارشناس حقوقی
22m
سید روح اله معزی وکیل پایه یک دادگستری
25m
امین احمدی وکیل پایه یک دادگستری
33m
حسن تقی لو کارشناس حقوقی
35m
سیدمحمدمهدی طباطبایی کارآموز کانون وکلای دادگستری
39m
مهدی حبیبی ملائی کارشناس حقوقی
39m
علی امرایی کارشناس حقوقی
39m
مهسا فاتحی کارشناس حقوقی
43m
سمانه برخورداری کارشناس حقوقی
44m

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره اصل و تصویر مستندات

۰

با علم قاضی می توان کسی را بازداشت نمود؟

با سلام با علم قاضی بدون شاهد اقرار یا سگوند میشه کسی احظار یا بازداشت یا محکوم نماید؟

۰

اصل و تصویر برابر اصل شده ی مستندات،که در احضاریه نوشته شده چه مفهومی دارد؟

سلام احضاریه ای مبنی بر دعوی اینجانب به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی مبنی برمطالبه دیه. داخل احضاریه نوشته اصل و تصویر برابر اصل شده مستندات خود را به همراه داشته باشید،…