لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام دادخواست صدور گواهی حصر وراثت را در شورای حل اختلاف مطرح نماییددرخواست تحریر ترکه را مطرح نمایید سپس بااین گواهی در دادگاه دعوی مطرح نمایید تا تکیف ماترک مشخص شود

پدر شما ابتدا باید درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نماید و بعد از تعیین وراث باید دادخواست تقسیم ماترک را بطرفیت برادران و خواهران تقدیم دادگاه نماید

با سلام ابتدا دادخواست گواهی حصر وراثت بدهید سپس با صدور گواهی حصر وراثت در صورت تعدد اموال متوفی دادخواست تحریر ترکه بدهید سپس اقدام به دادن دادخواست تقسیم ترکه کنید برای گرفتن سهم الارث و دادن دادخواست نیازی به اجازه همه ورثه نیست و یکی از ورثه هم می تواند اقدام کند

باسلام
  ابتداباید دادخواست انحصاوراثت به شورای حل اختلاف تقدیم کنند.مخالفت یا همکاری نکردن یک یا چند تن از ورثه به هر دلیلی که باشد مانع رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت نیست.مدارکی که باید ضمیمه دادخواست شودشناسنامه و گواهی فوت متوفی است. پس از فوت و تایید پزشک، اداره ثبت احوال، شناسنامه متوفی را باطل می‌کند و گواهی فوت صادر می‌کند. ارائه اصل گواهی فوت و کپی آن به شورا الزامی است. دومین مدرک استشهادیه محضری است. اسامی تمام وراث در فرم مخصوصی که به وسیله دادگستری در اختیار آنها قرار داده می‌شود نوشته می‌شود و به وسیله دو نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می‌شناسند در دفتر اسناد رسمی امضاء و امضاء آنها نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی می‌شود.گواهی مالیاتی، مدرک مهم سوم است که وراث ملزم هستند ظرف مدت ۶ ماه ازتاریخ فوت متوفی اظهارنامه مالیاتی مخصوص را که حاوی تمام اقلام بازمانده از متوفی با تعیین قیمت زمان فوت و همچنین مطالبات و بدهی‌ها تهیه و تکمیل کنند و به اداره مالیاتی تسلیم کنند. بعد از اینکه مالیات پرداخت شد، اداره مالیات رسید پرداخت مالیات بر ارث صادر میکند که ضمیمه دادخواست می‌شود. هر کدام از وراث که به شورا می رود و قصد اقدام دارد باید کپی برابر اصل شده شناسنامه همه وراث را به همراه داشته باشد.پس از ملاحظه اسناد و مدارک درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند و هزینه نشرآگهی نیز به عهده متقاضی است. پس از گذشتن یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی اعتراضی نداشته باشد، شورا با توجه به دلایل و اسناد ارائه شده،گواهی انحصار وراثت که شامل تصدیق وراثت، تعیین تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی می شود را صادر می‌کند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.