لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۲ متخصص آنلاین

بهترین راه برای طلاق گرفتنش چیه؟

پرسیده شده

دختر ۱۴ساله و پسر ۳۰ساله هست و هیچ تفاهمی هم بین اونا نیست و عقد دختر به اجبار خانوادش بوده راهی برای حل مشکل هست چون هنوز به سن قانونی نرسیده بهترین راه برای طلاق گرفتنش چیه

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مصطفی عباسی مهسا پیشرویان سعیده کریم فر اکرم فرخ
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۴۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

چنانچه زن در وضعیت عسر پ حرج باشد می تواند با اثبات آن در دادگاه تقاضای طلاق کند.

گفتگو با متخصصین آنلاین
حسین امامی
حسین امامی ۱.۷ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۴۵) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۳.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۳۸) دیدگاه
عنایت احمدی
عنایت احمدی ۱.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۱۳) دیدگاه

با درود می‌بایست زوجه عسر و حرج خویش را اثبات نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مصطفی عباسی مهسا پیشرویان سعیده کریم فر اکرم فرخ
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام بهترین راه طلاق توافقی است

میتوانید توافق طلاق بگیرید

با سلام زوجه با اثبات موارد عسر و حرج میتواند طلاق بگیرد و نیز میتوانند به صورت توافقی طلاق بگیرند.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مصطفی عباسی مهسا پیشرویان سعیده کریم فر اکرم فرخ
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بدلیل اینکه زوجه باکره است مستلزم اجازه پدر و یا جد پدری در طلاق نمی باشد و نیز زوجه باکره میتواند از طریق دادگاه خانواده نسبت به گرفتن طلاق اقدام نماید.

طلاق توافق خیلی سریع تر و راحت تر است

بااحترام از خلع مبارات نیز میتوانید استفاده نمایید ولی بهترین را توافقی می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مصطفی عباسی مهسا پیشرویان سعیده کریم فر اکرم فرخ
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
زوجه به صورت توافقی یا اثبات عسروحرج میتواند دادخواست طلاق دهد

زوجه باید بتواند عسر و حرج خویش را اثبات نماید

یاباید برای طلاق توافق نمایند ک در اینصورت پروسه طلاق سریعتر ب نتیجه خواهد رسید یا زوجه برای طلاق یکطرفه الزاما میبایست عسر و حرج خود را ثابت کند و تقاضای طلاق نماید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مصطفی عباسی مهسا پیشرویان سعیده کریم فر اکرم فرخ
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

عسر و حرج رو باید اثبات کنن یا توافق کنن

درود
بهترین راه برای جدایی طلاق توافقی است ، اگر در این مورد توافق وجود ندارد زوجه با اثبات عسر و حرج یا تحقق یکی از شروط دوازده گانه عقدنامه یا داشتن وکالت در طلاق از زوج ، میتواند برای طلاق اقدام نماید .

زوجه با اثبات عسر و حرج خود میتواند طلاق بگیرد .البته بهتر است به صورت توافقی طلاق بگیرند .

سلام طلاق توافقی بهترین راه است ...

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مصطفی عباسی مهسا پیشرویان سعیده کریم فر اکرم فرخ
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و درود
اول مبنا را بر طلاق توافق گذاشته و در صورت عدم توافق عسر و حرج زوجه را می توانید در دادگاه اثبات کنید

بنام خدا،طلاق توافقی یا اثبات عسر و حرج زوجه و اقدام برای طلاق.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مصطفی عباسی مهسا پیشرویان سعیده کریم فر اکرم فرخ
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود..
بهترین و البـته سریعترین راه ؛ حصـول توافق مبنی بر درخواست طلاق توافقی می باشد..

از دادگاه تقاضای حکم رشد کند تا بتواند خودش شخصا یا با وکیل دادخواست طلاق از طرف زوجه دهد.

در صورت امکان بهترین راه جدا شدن با توافق زوجین است.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مصطفی عباسی مهسا پیشرویان سعیده کریم فر اکرم فرخ
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام زوجه باید عسر و حرج خود جهت طلاق را اثبات نماید.

تنها را اثبات عسرو حرج از سوی زوجه می باشد

سلام اگر بتواندشرایط طلاق را محیا نماید بله ازجمله اثبات عسر وحرج .موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مصطفی عباسی مهسا پیشرویان سعیده کریم فر اکرم فرخ
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

طلاق خلع و مبارات یا طلاق توافقی یا طلاق بواسطه اثبات عسر و حرج

با سلام
بهترین راه طلاق توافقی است. اگر زوج رضایت به طلاق بدهد از این طریق اقدام کنید.
در غیر این صورت اختلاف فاحش سن میان زن و شوهر می تواند از نظر دادگاه اماره ای برای وجود عسر و حرج زوجه باشد و احتمال اینکه منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش گردد بسیار بالاست. دادخواست طلاق به درخواست زوجه تقدیم کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مصطفی عباسی مهسا پیشرویان سعیده کریم فر اکرم فرخ
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
درصورتی که زوج نیز راضی به زلاق باشند طلاق توافقی ودرغیر اینصورت طلاق به دلیل عسروحرج زوجه

با سلام در صورت عدم توافق در طلاق و نیز عدم تفویض وکالت از سوی زوج به زوجه یا باید عسر و حرج را ثابت کنند و یا تخلف زوج را از شروط ضمن عقد.

با سلام و احترام
مستفاد از قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده و شرایط مندرج ضمن عقد نکاح این است که سن دختر در شرایط طلاق موثر نمی باشد و باید به دنبال دلیلی قانونی برای طلاق بود و در این بین عدم تفاهم اخلاقی موجب قانونی برای رسیدن به طلاق نمی باشد و صرفا باید یکی از موجبات طلاق از جمله اعتیار زوجه، عدم پرداخت نفقه و سایر امور مندرج در قانون موجود باشد. استناد به عسر و حرج نیز شرایط خاصی دارد که بایست حتما با مشورت دقیق با وکلای محترم دادگستری پس از بررسی شرایط اقدام لازم صورت پذیرد.
در هر صورت بهترین راه حل برای طلاق در شرایط موجود توافق زوج و زوجه در خصوص طلاق می باشد که این مورد تحت عنوان دادخواست طلاق توافقی در دفاتر خدمات قضایی ثبت می گردد.

۱۸ فروردین ۱۴۰۰

سلام آیا دختر ۱۸ سال طلاقش منوط به اذن پدره؟

۲۰ فروردین ۱۴۰۰

قانون راجع به رشد متعاملین
‌مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی
‌ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.
‌مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود. ‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

با سلام طلاق توافقی بهترین راه حل است. .

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مصطفی عباسی مهسا پیشرویان سعیده کریم فر اکرم فرخ
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام - اثبات عسر و حرج

سلام بر شما.اول اینکه به صورت توافقی پیگیر طلاق باشند در غیر اینصورت زوجه باید بتونه عسر و حرج خودشون رو ثابت کنند . موفق باشید

اگر میتوانید طلاق توافقی بگیرید وگر نه باید ثابت کنید که زندگی برای دختر سخت و غیرقابل تحمل است.بنظر پیشنهادبخشش مهریه در قبال طلاق دهید.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مصطفی عباسی مهسا پیشرویان سعیده کریم فر اکرم فرخ
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام راهکار تول طلاق توافقی و در صورت عدم توافق اثبات عسروحرج است چنانچه میسر نشد طلاق خلع

با سلام با اثبات عسر و حرج زوجه و در بهترین حالت با طلاق توافقی میتوان جدا شد.

بهترین راه طلاق توافقی هست و یا زوجه وکالت در طلاق را از زوج بگیرد و شخصا اقدام کند

با سلام و احترام چنانچه به صورت توافقی نباشد یعنی آسانترین راه باید یکی از شرط های واقع در سند ازدواج وقوع یابد تا بتوان طلاق گرفت در غیر اینصورت راهی نیست و ضمنا بابت این موضوع بهتر می باشد به صورت حضوری به نزد وکیل بروید تا بیشتر بررسی شود موفق و پیروز باشید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مصطفی عباسی مهسا پیشرویان سعیده کریم فر اکرم فرخ
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
از طریق طلاق توافقی اقدام نمایید .

سلام و ارادت
با توجه به سنشان و عدم در نظر گرفتن مصلحت ایشان بایستی از طریق اثبات عسر و حرج در دادگاه اقدام به طلاق نمایند .

"با سلام"
باید اثبات نماید عسر و حرج دارد تا طلاق به نفع زوجه صادر شود

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
مصطفی عباسی مهسا پیشرویان سعیده کریم فر اکرم فرخ
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۲۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با اثبات عسر و حرج زوجه میتواند طلاق توافقی بگیرد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.