لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۷ متخصص آنلاین

ملاک قطع نفقه زوجه چه تاریخی می باشد و چگونه از خود دردادگاه ترک انفاق دفاع بکنم؟

پرسیده شده

سلام علیکم
بنده حکم عدم تمکین زوجه را برج ۹ سال ۹۹ گرفتم، و برج۱۱ سال ۹۹ حکم در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد، و زوجه از بنده بابت ترک نفقه شکایت کرده و بابت شکایت ایشان در تاریخ ۱/۴/۱۴۰۰ جلسه درشورای حل واختلاف داریم
خیلی ممنون

مشاوره حقوقی تلفنی ترک انفاق
امیر ضیغمی محسن نریمانی ده نوی محمدرضا عطاری شادکهن سها آگهی
۵۸۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۱۸۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با گذشت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به زوجه موضوع نفقه منتفی تلقی میشود .

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۷۷۵) دیدگاه
سمیه آرزه
سمیه آرزه ۰.۷ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۸۹) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۳.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۴۲) دیدگاه

با درود اگر پس از صدور رای قطعی) الزام به تمکین(و صدور اجرائیه ظرف ده روز تمکین نکرده باشد پس از آن ناشزه محسوب و مستحق نفقه نمیباشد.

مشاوره حقوقی تلفنی ترک انفاق
امیر ضیغمی محسن نریمانی ده نوی محمدرضا عطاری شادکهن سها آگهی
۵۸۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۱۸۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

زوجه ده روز از ابلاغ اجرائیه الزام ب تمکین جهت ادای تمکین مهلت دارد،چنانچه از تمکین استنکاف نمود ناشزه محسوب شده و دیگر مستحق نفقه نخواهد بود

باید نسبت به حکم تمکین تقاضای اجراییه بدهید و گواهی نشوز اخذ نمایید.

درود
پس از اتمام مهلتی است که در اجراییه به وی داده می شود برای تمکین.

مشاوره حقوقی تلفنی ترک انفاق
امیر ضیغمی محسن نریمانی ده نوی محمدرضا عطاری شادکهن سها آگهی
۵۸۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۱۸۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام پس از ده روز از ابلاغ اجراییه در صورت عدم تمکین،دیگر زوجه مستحق نفقه نیست

طبق فرمایش شما اگر زوجه ناشزه شده زوجه مستحق نفقه نمیباشد

اگر تمکین نکرده، پس از انقضای مهلت ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه زوجه مستحق نفقه نیست

مشاوره حقوقی تلفنی ترک انفاق
امیر ضیغمی محسن نریمانی ده نوی محمدرضا عطاری شادکهن سها آگهی
۵۸۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۱۸۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام بعد از صدور اجرائیه و عدم تمکین زوجه وی ناشزه و مستحق نفقه نمی باشد.

سلام حکم دادگاه کاشف از ناشزه بودن است واین تاریخ همان تاریخ نشوز وعدم تمکین است نه تاریخ رای قطعی وصدور اجراییه. لذا از زمانی که زوجه ناشزه بوده وتمکین نکرده استحقاق دریافت نفقه را ندارد وبراین اساس میتوانید از خود دفاع کنید.

با سلام زوجه بعد از ابلاغ اجراییه ده روز فرصت دارد تا تمکین نماید در صورت عدم تمکین ایشان ناشزه محسوب میگردد و نفقه ندارند.

مشاوره حقوقی تلفنی ترک انفاق
امیر ضیغمی محسن نریمانی ده نوی محمدرضا عطاری شادکهن سها آگهی
۵۸۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۱۸۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با توجه به حکم قطعی عدم تکین و نشوز زوجه تا ده روز فرصت تمکین وجود دارد

در صورتیکه بعد از صدور حکم الزام به تمکین درخواست صدور اجراییه دهید و زوجه تمکین نکند ناشزه محسوب میگردد و نفقه به ایشان تعلق نخواهد گرفت .

سلام پس از قطعیت حکم تمکین اگر زوجه ظرف ده روز تمکین نکند نفقه ساقط میشود ...

درود:در صورتی که حکم قطعی در رابطه با عدم تمکین از دادگاه تجدید نظر گرفته باشید پس از گذشت ۱۰روز حکم قطعی ونفقه به زوجه تعلق نمی گیرد.

مشاوره حقوقی تلفنی ترک انفاق
امیر ضیغمی محسن نریمانی ده نوی محمدرضا عطاری شادکهن سها آگهی
۵۸۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۱۸۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پس از ابلاغ اجراییه ظرف ده روز ملزم به تمکین هستند در غیر این صورت ناشزه و نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد

سلام
پس از گذشت ده روز از ابلاغ اجراییه در صورت عدم تمکین، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود .

مشاوره حقوقی تلفنی ترک انفاق
امیر ضیغمی محسن نریمانی ده نوی محمدرضا عطاری شادکهن سها آگهی
۵۸۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۱۸۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پس از صدور اجراییه در خصوص دعوی تمکین و اخذ گواهی نشوز نفقه ای به ایشان تعلق نخواهد گرفت و می توانید این مدارک را به دادگاه ترک انفاق برای دفاع از خویش ارائه دهید

باسلام
درخواست اجراییه حکم تمکین را نمایید سپس گواهی ناشزه گی

با سلام،چنانچه برای حکم عدم تمکین خود درخواست اجرائیه کرده باشید،ظرف ۱۰روز پس از ابلاغ به زوجه و عدم حضور ایشان برای تمکین،زوجه ناشزه محسوب شده و نفقه به ایشان تعلق نخواهد گرفت.

مشاوره حقوقی تلفنی ترک انفاق
امیر ضیغمی محسن نریمانی ده نوی محمدرضا عطاری شادکهن سها آگهی
۵۸۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۱۸۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با توجه به قطعیت عدم تمکین و گذشت ۱۰روز از ابلاغ اجرائیه و عدم تکین زوجه، زوجه ناشزه محسوب و نفقه به ایشان تعلق نمی گیرد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.