لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۹ متخصص آنلاین

خریدار چک سرقتی به بنده داده و من هم چون اطلاع نداشتم چک رو خرج کردم چکار کنم؟

پرسیده شده

درود چند روز پیش طلا های خودم رو در سایت دیوار به فروش گذاشتم خریدار بهم چک داد منم قبول کردم همون روز رفتم چک رو نقد کردم و چند ساعت بعد خرج کردم
دو روز بعد از بانک تماس گرفتن که چک که نقد کردید سرقتی بوده وصاحب چک از دست من شکایت کرده من روحم خبر نداشته باید چیکار کنم ایا میتونن پول طلاهام رو ازم بگیرن

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
فاطمه مرادی حقیقت سجاد نیستانی بیتا اخوان مدرس سها آگهی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۱۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورت احراز سرقتی بودن چک مکلف به استرداد وجه و کسب رضایت از صاحب چک خواهید بود .

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۴۰۳) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۸) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۵) دیدگاه

باید با دلیل ثابت کنید چک را از چه کسی و به چه منظوری اخذ کردید.

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
فاطمه مرادی حقیقت سجاد نیستانی بیتا اخوان مدرس سها آگهی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۱۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
کسی که مدعی سرقتی بودن است باید اثبات کند چون وجود چک در دست شما دلیلی بر مدیونیت صادر کننده است.

موضوعات مطروحه در سوال را باید اثبات کنید.

در صورت اثبات سرقتی بودن چک باید وجه را پرداخت کنید

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
فاطمه مرادی حقیقت سجاد نیستانی بیتا اخوان مدرس سها آگهی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۱۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
با اثبات اینکه چک سرقتی به شما داده اند می توانید دادخواست مطالبه وجه طلاها را بدهید.

با سلام، دادخواست مطالبه وجه را مطرح کنید

با درود باید ثابت کنید چک را از چه کسی دریافت کرده اید.

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
فاطمه مرادی حقیقت سجاد نیستانی بیتا اخوان مدرس سها آگهی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۱۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام دادخواست مطالبه وجه را مطرح نمایید

باسلام بایستی بتوانید اثبات نمایید چک را بابت فروش طلاها اخذ نموده اید و برعلیه خریدار طرح دعوی نمایید.

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید اگر چک ثابت شود که سرقتی بوده باید وجه را پرداخت نمایید .

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
فاطمه مرادی حقیقت سجاد نیستانی بیتا اخوان مدرس سها آگهی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۱۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

از شخصی که چک را به شما داده شکایت نمایید و بهتر است در این خصوص با یک متخصص مشورت نمایید

سلام کسی که مدعی سرقتی بودن است باید ادعای خود را اثبات کند

بادرودوسلام مسائل مطرح شده درپرسش را الزامی است مثبت نمایید.

باسلام

در صورت احراز موضوع مطرح شده ملزم به استرداد مبلغ چک و اخذ رضایت از صاحب چک میباشید.

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
فاطمه مرادی حقیقت سجاد نیستانی بیتا اخوان مدرس سها آگهی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۱۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
در صورت اثبات سرقتی بودن چک باید وجه را پرداخت نمایید .

با سلام
باید بتوانید ادعای خود را ثابت کنید ولی در هر صورت از عودت مبلغ مبرا نیستید

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
فاطمه مرادی حقیقت سجاد نیستانی بیتا اخوان مدرس سها آگهی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۱۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید عدم اطلاع خویش را ثابت و بفرمائید چک را از چه کسی و بابت چه کاری دریافت نمودید

در صورت سرقتی بودن باید وجه را به صاحب چک مسترد کنید و البته میتوانید از خریدار طلاها را نیز مسترد دارید.

با سلام و درود . شما میبایست با دلیل اثبات نماییدکه چک را از چه کسی و به چه منظوری دریافت کرده اید .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.