لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا شاکی میتواند به رای دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند؟

پرسیده شده

آیا شاکی میتواند به رای دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند

۸ پاسخ #92748252
۵,۹۰۰
مشاوره حقوقی تلفنی شرکت ها
زینب علیپور مینا محمدی سجاد نیستانی رضا اخلاص پور
۳۶۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

اگر رای برائت مشتکی عنه صادر شده میتواند

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۷ / ۵ (۲,۰۱۹) دیدگاه
فاطمه امیری
فاطمه امیری ۰.۵ وکیل پایه دو قوه قضاییه
۴.۹ / ۵ (۱۲۳) دیدگاه
سمیه آرزه
سمیه آرزه ۰.۷ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۵۸) دیدگاه

درودها ، با رعایت شرایط قانونی، بله

رای دادگاه تجدید نظر رای قطعی است و شاکی میتواند دادخواست فرجام خواهی بدهد ماده ۳۶۶ ق آ د م رسیدگی فرجام خواهی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجام خواهی با موازین شرعی ومقررات قانونی ماده ۳۶۸ ق آ د م آرای دادگاههای تجدید نظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر : الف احکام - راجع به اصل نکاح وفسق آن ، طلاق ، نسب ، حجر ووقف ب: قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آن ها قابل رسیدگی فرجامی باشد ۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد ۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا ( بنابر این بطور قطع رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض نیست مگر در موارد قانونی ذکر شده در بالا ) در ضمن میتوان به آرای قطعی شده اعاده دادرسی کرد مطابق م ۴۲۶ ق آ د م ۱- موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نباشد ۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد ۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد ۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا واصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است ، متضاد باشد ، بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد ۵- طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله وتقلبی بکار برده که در حکم دادگاه موثر بوده باشد ۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد ۷- پس از صدور حکم اسناد ومدارکی دبست آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد وثابت شود اسناد ومدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده ودر اختیار متقاضی نبوده است م ۴۲۷ مهلت درخواست اعده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰روز واشخاص خارج از ایران ۲ ماه نسبت به آرای حضوری از تاریخ ابلاغ و نسبت به ارای غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی ودر خواست تجدید نظر ودر مواردی که در خواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده ۳۰۶ ق آ دم عمل میشود

اگر رای به ضرر شاکی باشد می تواند طرف مهلت قانونی اعتراض کند

رای تجدید نظر قابل اعتراض نمی باشد ولی بعضی احکام قابل فرجام خواهی می باشد لیکن حق اعاده دادرسی عادی یا طبق ماده ۴۷۷ق.ا.د.م را دارید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.