لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی گواهی انحصار وراثت
سها آگهی هدایت الله جهانیانی پور مهسا پیشرویان فرناز مهری
۲۸۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

مراحل انجام انحصار ورثه چگونه است؟

پرسیده شده

در صورتی که فقط یک نفر از فرزندان متوفی بدنبال دریافت ارث باشد و دیگر فرزندان و حتی همسر متوفی از انجام این کار ممانعت کنند و شناسنامه و کارت ملی های خود و متوفی و قباله ازدواج و سند خانه را از دسترس دور کنند و آدرس منزل خود را مخفی کنند مراحل انجام انحصار ورثه چگونه است و برای آن چه کارهایی را باید انجام داد؟

مشاوره حقوقی تلفنی گواهی انحصار وراثت
سها آگهی هدایت الله جهانیانی پور مهسا پیشرویان فرناز مهری
۲۸۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

گواهی حصر وراثت حتی با پیگیری یکی از ورثه هم صادر می شود. لیست اموال متوفی در صورتی که سند رسمی داشته باشند به وسیله استعلام قابل شناسایی و سپس توقیف و پیگیری قانونی هستند‌

میتوانید اطلاعات سجلی ورثه را از طریق اداره ثبت احوال استعلام کنید.
برای تهیه صورت اموال هم میتوانید بعد از اخذ گواهی حصر وراثت تقاضای تحریر و مهروموم ترکه کنید و سپس دادخواست تقسیم ترکه به دادگاه ارائه بدهید.

مشاوره حقوقی تلفنی گواهی انحصار وراثت
سها آگهی هدایت الله جهانیانی پور مهسا پیشرویان فرناز مهری
۲۸۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام نیازی به دانستن ادرس سایر ورثه نیست . هم چین میتوانید استعلام کنیذ تا مشخض شوذ چه اموالی به نام اوست و درخواست تحریر ترکه کنید

با سلام
پس از شناسایی و معرفی اموال متوفی میتوانید انحصار وراثت اخذ نموده و سهم الارث خویش را مسترد نمائید

میتوانید استعلام کنید تا مشخض شودچه اموالی به نام اوست و درخواست تحریر ترکه نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.