لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۱۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
در ازدواج موقت زن حق ارث ندارد خواهر فرزندی از این ازدواج به دنیا آمده باشد یا خیر.

با سلام و احترام
خیر مخاطب گرامی در ازدواج موقت به زن ارث تعلق نمیگیرد
موفق باشید

زن در عقد موقت از مرد درعقد موقت ارث نمیبرند ولی طبیعتا زن
و مرد میتوانند در زمان حیات اموال خود را به هر کسی که بخواهند ببخشند اما فرزند از هردو پدر ومادر ارث می برد.

فرزند حاصل ازدواج موقت از والدین خود ارث می برد لیکن زوجین از یکدیگر ارث نخواهند برد .

با سلام
زن از مرد ارث نمی برد مگر اینکه در ازدواجشان شرط توارث شده باشد ولی فرزند حاصل از این ازدواج ارث می برد

فرزند ارث می برد ولی زن و شوهر خیر

در ازدواج موقت زوجین ازیکدیگر ارث نمیبرند

سلام خیر چنین امری موجب ارث بری نمی شود

با سلام
متاسفانه ازدواج موقت(صیغه)شامل ارث نمیگردد حتی با وجود فرزند

فرزند ارث می برد ولی زوجین از یکدیگر ارث نمی برند

در ازدواج موقت طرفین از یکدیگر ارث نمیبرند لکن فرزند از والدین خود ارث می برد حتی در نکاح موقت

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.