لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
با رضایت شاکی درخواست تخفیف مجازات دهید به استناد م ۳۸ ق مجازات.

در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه ‏های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‏ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم‌علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه ‏دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه ‏های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.

توسط سینا قیمی | ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

یعنی به جرم مربوط نیست و تنها نظر قاضی اجرای احکام تایین کننده این است ک متهم شرایط استفاده از دستبند الکترونیک را دارد یا خیر؟

توسط مصطفی عباسی | ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

در محکومیت به حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت نظام نیمه آزادی اعمال میشود

رضایت شاکی ازموارد تخفیف مجازات است

سرقت مسلحانه با سلاح مخفی نیز از جرایم سنگین است رضایت شاکی از جهات مخففه مجازات است

فعلا فقط حبس به شما تعلق میگیرد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.