لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۳۱ متخصص آنلاین

مجازات فحاشی پیامکی چیست؟

پرسیده شده

سلام.
ببخشید من بخاطر عصبانیت بیش از حد از طریق پیامک چند تا فحش رکیک ناموسی برای یک نفر فرستادم. فقط یک پیام بود. حالا طرف میخواد شکایت کنه.
حالا حداکثر مجازات این جرم چیه؟ قابل تبدیل و خرید هست یا خیر؟
آیا حکم این جرم باعث سوء پیشینه میشه؟
ممنون از پاسخهاتون.

۸۵,۹۱۳
مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

مجازات جرم فحاشی شلاق و جزای نقدی میباشد لذا سوء پیشینه موثر نخواهد داشت.

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۲) دیدگاه
مرضیه صفدری
مرضیه صفدری ۴.۵ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ / ۵ (۲۷۷) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۷۲) دیدگاه

مجازات توهین؛ شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلا‌م و عرض ادب
توهین بصورت پیامکی و یا شبکه های اجتماعی،از مصادیق نشر اکاذیب و امثالهم
در سیستم های رایانه ای و مخابراتی بشمار میرود.
از آنجا که موارد مذکور ،من جمله موضوع توهین بصورت پیامکی از جرایم قابل گذشت محسوب و شروع به رسیدگی در آن در مراجع صالحه،منوط به تقدیم شکایت از سوی شما(مخاطب توهین لزوما) است.
لذا احراز و تشخیص نوع جرم صورت گرفته با مفام محترم قضایی(قاضی) است

مطابق ماده ۲۴۵ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۰۸ از قانون تعزیرات ، باید دید که توهین شما مشمول عنوان قذف است یا توهین ساده . در صورت اثبات هر کدام از موارد مجازات مختص به خود را دارد. قذف جرم حدی است و شرایطی دارد اگر با تمامی شرایط اثبات شود و نظر قاضی رسیدگی کننده بر وقوع جرم قذف باشد مطابق ماده ۲۵۰ حد قذف هشتاد ضربه شلاق خواهد بود. اما اگر پیامک شما مشمول عنوان توهین باشد مطابق ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات جزای نقدی یا شلاق خواهد بود . در هر دو صورت جرمی است قابل گذشت و با گذشت شاکی موضوع ساقط میگردد.

شلاق و یا جزای نقدی و بسته به عنوان دقیق بکار رفته شدت و ضعف مجازوت متفاوت خواهد بود .

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
مطابق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مجازات توهین به اشخاص عادی: شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال خواهد بود.
سابقه کیفری موثر نخواهد داشت.

بسته به نوع الفاظی که بکار برده اید و شدت و حدت هتاکی مستحق مجازات میباشید،اگر اهانت عادی تلقی گردد تا ۱۰۰ هزار تومان جزای نقدی وی تا ۷۴ ضربه شلاق اما اگر در شمول حد قذف و لفظ بکار رفته متضمن انتساب زنا یا لواط باشد،شلاق حدی جاری خواهد شد البته اگر اثبات شود،همچنین بسته به شرایط و نحوه فعل محرمانه امکان دارد به عنوان نشر اکاذیب تحت پیگرد قرار گیرید.

ماده ۶۰۸ این قانون مقرر شده است: مجازات توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

صرف نظر از مزاحمت تلفنی و مجازات آن، نوع فحاشی یا توهید باید مشخص شود ( قذف و ...)
در صورت احراز حبس و جزاز نقدی دارد
در قذق شلاق حدی است

جزانقدی و شلاق وضمنان باعث سوپیشینه خاصی نمیشود

شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی
سوپیشینه موثر نیست

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

توهین بصورت پیامکی و یا شبکه های اجتماعی،از مصادیق نشر اکاذیب و امثالهم
در سیستم های رایانه ای و مخابراتی بشمار میرود.
ادر این مورد از آنجا که موارد مذکور ،من جمله موضوع توهین بصورت پیامکی از جرایم قابل گذشت محسوب و شروع به رسیدگی در آن در مراجع صالحه،منوط به تقدیم شکایت از سوی شما(مخاطب توهین لزوما) است.
لذا احراز و تشخیص نوع جرم صورت گرفته با قاضی است

شلاق و یا جزای نقدی و بستگی دارد به عنوان دقیق بکار رفتهو با توجه به آن شدت و ضعف مجازوت متفاوت است

با سلام
اگر بتوانی اثبات کنی با پرینت یا اسکرین شات گرفتن ۷۴ ضربه شلاق

مجازات حبس ندارد و شلاق یا جزای نقدی دارد بستگی به نظر قاضی, لیکن موجب سو پیشینه نخواهد شد.

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
اگر بتوانید پرینت پیامکها را در بیاوری ودر دادگاه ثابت کنی ۷۴ ضربه شلاق دارد وجزای نقدی

اگر اثبات شود ۷۴ ضربه شلاق که قابل تبدیل به پول است

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام توهین به شخص عادی با استناد به ماده ۶۰۸ و ۶۰۹ خواهد بود و مجازات آن تا۷۴ضربه شلاق یا پرداخت جزای نقدی یک میلیون ریال خواهد بود

با عرض سلام و ادب خدمت شما
در خصوص سوال شما باید عرض کنم که با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوبه ۱۳۹۹ و تغییر در میزان مجازات قانونی توهین که جزای نقدی از میزان دویست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال تشدید پیدا کرده است و امکان تحقق این جرم از طریق پیامک با توجه به استعلام استعلام مالکیت سیم کارت و همچنین صورتجلسه پیامهای ارسال شده وجود دارد با توجه به اینکه صرفا مجازات های حبس تعزیری تا درجه پنج ضمن محرومیت از حقوق اجتماعی دارای اثرات سوء پیشینه می باشد جزو آن دست نیست محکومیت به توهین جزو سوء پیشینه در نظر گرفته نمی‌شود

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوبه ۱۳۹۹ و تغییر در میزان مجازات قانونی توهین به جزای نقدی از میزان دویست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال تشدید پیدا کرده است .

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
مطابق قانون فحاشی ۷۴ ضربه شلاق یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی دارد.
موفق باشید.

مجازات آن تا ۷۴ ضربه شلاق یا پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال خواهد بود

بنام خدا
با سلام
با توجه به اینکه هر نوشته ای سند محسوب میگردد./
و همچنین ماده قانونی ۱۲۸۴ قانون مدنی
{{سند عبارت است از هر نوشته {{که در مقام دعوی یا دفاع }}قابل استناد باشد}}
و فحاشی و تهدید از طریق پیامک
به نطر میرسد قابلیت اثبات ان اسانتر از فحاشی کلامی باشد./
که مجازات قانونی ان در قانئن تصریح گردیده است./
ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی:
هر گاه کسی{{به وسیله تلفن }}یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت ‌مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
و همچنین:ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تصریح گردیده./
توهین به افراد از قبیل/ فحاشی /و استعمال الفاظ رکیک، {{چنانچه موجب حد قذف نباشد}}
به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود./
با توجه به بند{ت}ماده ۱ قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری./
با توجه اینکه چنانچه سو پیشینه کیفری موثر نداشته باشین/ و همچنین با توجه به شخصیت شما:
از محکمه درخواست تعلیق یا تبدیل مجازات را بفرمایید./
در صورت ثبوت اتهام شما و قطعی شدن دادنامه./

با شایسته ترین احترامات

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شلاق و جزای نقدی. خیر سوپیشینه موثر ندارد

باسلام
بله جرم محسوب میگردد و بستگی به نوع فوش دارد که در صورت نسبت دادن ناروا قذف میباشد که حد دارد .

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
فحاشی ناموسی تا ۷۴ ضربه شلاق و تا یک میلیون ریال جزای نقدی دارد.

با احترام
بستگی به الفاظ دارد

با سلام مجازات آن شلاق و جزای نقدی است و سوء پیشینه موثری نخواهد داشت.

بنام خدا،مجازات آن جزای نقدی است و سوء پیشینه ندارد.

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شلاق و جزای نقدی هست

با سلام
اگر اهانت عادی تلقی گردد تا ۱۰۰ هزار تومان جزای نقدی ویا تا ۷۴ ضربه شلاق اما اگر در شمول حد قذف و لفظ بکار رفته متضمن انتساب زنا یا لواط باشد،شلاق حدی جاری خواهد شد

مجازات توهین جزای نقدی است .

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و عرض ادب
در قانون مجازات اسلامی در باب فحاشی و توهین با توجه به کلماتی که بیان شده است میزان مجازات متفاوت است. اگر کلمات از مصادیق حد قذف باشند مجازات شلاق حدی و جزای نقدی است اگر مشمول حد قذف نباشد شلاق تعزیری و جزای نقدی . با توجه به قابل گذشت بودن مجازات در صورت اعلام رضایت رسیدگی پایان می یابد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.