لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۶ متخصص آنلاین

آیا میتوان فایل صوتی مکالمه تلفنی را دریافت کرد؟

پرسیده شده

ایا اگر کسی بدون مدرک به دادگاه مراجعه کنه و از کسی به جرم توهین وافترای تلفنی شکایت کنه قاضی دستور پرینت مکالمه ی تلفنی رو صادر میکنه.وتنها بااستناد به همون مکالمه و کارشناسی کردن صدا متهم رو احضار میکنه؟

۴۳,۵۷۹
مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر پرینت مکالمه صوتی صادر نخواهد شد.

۲۹ آبان ۱۳۹۹

سلام اگر قتل انجام بشه یا کسی گم شود یا دزدیده شود قاضی مکالمات یک هفته پیش او را دریافت میکند؟
این مکالمه ها قابل شنیدن هست یا فقط زمان آن ها مشخص است؟

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۷) دیدگاه
گل نوش ملکی
گل نوش ملکی ۱.۲ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ / ۵ (۱۵۳) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۸) دیدگاه

با سلام و عرض ادب
شنود مکالمات تلفنی در موارد کیفری ،در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۴بصورت حصری بیان شده و لذا شامل موارد مورد سوال جناب عالی نمیشود.
لذا در پاسخ باید گفت ،خیر ،مقام محترم قضایی(قاضی) مبادرت به اخذ فایل صوتی در زمینه ی افترا و توهین نخواهند کرد و اگر ادله جز این مورد نداشته باشید ،قرار رد دعوی صادر خواهند کرد

۲۹ آبان ۱۳۹۹

سلام اگر قتل انجام بشه یا کسی گم شود یا دزدیده شود قاضی مکالمات یک هفته پیش او را دریافت میکند؟
این مکالمه ها قابل شنیدن هست یا فقط زمان آن ها مشخص است؟

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اصولا قاضی دستور پرینت رانمیدهد

۲۹ آبان ۱۳۹۹

سلام اگر قتل انجام بشه یا کسی گم شود یا دزدیده شود قاضی مکالمات یک هفته پیش او را دریافت میکند؟
این مکالمه ها قابل شنیدن هست یا فقط زمان آن ها مشخص است؟

خیر امکان ارائه فایل صوتی مقدور نمیباشد

۲۹ آبان ۱۳۹۹

سلام اگر قتل انجام بشه یا کسی گم شود یا دزدیده شود قاضی مکالمات یک هفته پیش او را دریافت میکند؟
این مکالمه ها قابل شنیدن هست یا فقط زمان آن ها مشخص است؟

فایل صوتی تنها در صورت شنود و حکم قضایی مبنی بر ضبط شنود قابل دسترسی است و براساس پرینت حکم صرفا جهت مزاحمت ان هم بسته به نظر قاضی صادر می شود

۲۹ آبان ۱۳۹۹

سلام اگر قتل انجام بشه یا کسی گم شود یا دزدیده شود قاضی مکالمات یک هفته پیش او را دریافت میکند؟
این مکالمه ها قابل شنیدن هست یا فقط زمان آن ها مشخص است؟

۲۹ آبان ۱۳۹۹

سلام عموما مکالمات ضبط نمی شود مگر قبلش درخواست قضایی یا قانونی شود ولی ساعت تماس و مقدار زمان مکالمه در پرینت مشخص است .

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام در فرض سوال قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

۲۹ آبان ۱۳۹۹

سلام اگر قتل انجام بشه یا کسی گم شود یا دزدیده شود قاضی مکالمات یک هفته پیش او را دریافت میکند؟
این مکالمه ها قابل شنیدن هست یا فقط زمان آن ها مشخص است؟

پرینت مکالمه صادر نخواهد شد و صرف مکالمه دلیل قطعی جهت اثبات جرم نمی باشد

۲۹ آبان ۱۳۹۹

سلام اگر قتل انجام بشه یا کسی گم شود یا دزدیده شود قاضی مکالمات یک هفته پیش او را دریافت میکند؟
این مکالمه ها قابل شنیدن هست یا فقط زمان آن ها مشخص است؟

سلام در فرض سوال شما خیر

۲۹ آبان ۱۳۹۹

سلام اگر قتل انجام بشه یا کسی گم شود یا دزدیده شود قاضی مکالمات یک هفته پیش او را دریافت میکند؟
این مکالمه ها قابل شنیدن هست یا فقط زمان آن ها مشخص است؟

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در غیر موارد امنیتی و کلان مکالمات صوتی ضبط نمی شود

۲۹ آبان ۱۳۹۹

سلام اگر قتل انجام بشه یا کسی گم شود یا دزدیده شود قاضی دستور اخذ تماس های یک هفته پیش او را میدهد تا مشخص شود چه کسی او ربوده و یا به قتل رسانده است؟
و این مکالمه ها قابل شنیدن هست یا فقط زمان آن ها مشخص است

سلام دراینمورد امکان دسترسی به فایل صوتی وجود ندارد.

سلام خیر صورت نمیگیرد

۲۹ آبان ۱۳۹۹

سلام اگر قتل انجام بشه یا کسی گم شود یا دزدیده شود قاضی مکالمات یک هفته پیش او را دریافت میکند؟
این مکالمه ها قابل شنیدن هست یا فقط زمان آن ها مشخص است؟

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ا سلام خدمت شما
خیر پرینت درخواست مکالمات صوتی پرینت مکالمات مشتکی عنه از طرف مقام قضایی صادر نخواهد شد

امکان دسترسی به فایل صوتی وجود ندارد.

استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه فاقد اعتبار است، زیرا ارائه ادله‌ای که از طریق غیرقانونی به دست آمده باشد مورد قبول نیست.

خیر و قاضی چنین دستوری صادر نمیکند.

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

طبق قانون مجازات اسلامی صرفا شلاق و یا جزای نقدی در نظر گرفته می شود.

درود ...خیر در خصوص مورد ذکرشده چنین دستوری از سوی مرجع قضایی صادر نمیگردد مگر در موارد خاص وذکرشده در قانون که بصورت محرمانه است

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام ،دستور پرینت مکالمات بر اساس ادعای واهی و بی اساس صادر نخواهد شد،لذا در صورت فقدان ادله های دیگر قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

با سلام
خیر
با احترام حاجی زاده

خیر قاضی برای چنین مواردی دستور نمیدهد

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی مینا محمدی مهرداد بوستانچی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام.خیر قاضی در این مورد دستور پرینت صادر نخواهد کرد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.