لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی سحر دشتی داغیانی محمدحسین اسماعیل زاده چیا کهزاد
۲۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی سحر دشتی داغیانی محمدحسین اسماعیل زاده چیا کهزاد
۲۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

برای درخواست طلاق به درخواست زوجه حتما باید دلیل محکمه پسند داشته باشید . بدون دلیل حکم طلاق صادر نخواهد شد.

باسلام اگر دلیل محکمه پسند و قانونی وجود نداشته باشه ایشان میتوانند از حق خود استفاده کرده و شما را در نکاح خود داشته باشند

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی سحر دشتی داغیانی محمدحسین اسماعیل زاده چیا کهزاد
۲۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام.خانمها می بایست برابر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دچار عسروحرج شوند وآن را ثابت کنند

سلام
زوجه باید با دلیل درخواست طلاق کند ولی زوج هر زمان بخواهد می تواند طلاق بدهد

با سلام
طبق قانون حق طلاق با زوج بوده ، مگر اینکه در شروط ضمن عقد طور دیگری شرط شده باشد .
و تا زوج اقدام به طلاق ننماید زوجه حق طلاق نخواهد داشت مگر در چندین موارد از جمله :
عسر و حرج ، شروط ۱۲ گانه قید شده در سند نکاحیه ، طلاق توافقی ( بایستی زوجه رضایت زوج را جلب نموده باشد حال با بخشش مقداری یا تمام حق حقوق خویش ) .

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی سحر دشتی داغیانی محمدحسین اسماعیل زاده چیا کهزاد
۲۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱۸۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر هیچ دلیل محکمه پسندی در باب عسر و حرج نداشته باشید، باید از طلاق خلع استفاده کنید و مطابق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی اقدام کنید.

با سلام اصولا حق طلاق با زوج است و بدون دلیل نمی توان درخواست طلاق کرد مگر با اثبات موارد مربوطه در سند نکاح یا اثبات عسر و حرج ولی در صورت توافق و بذل مهریه و حقوق مالی خود کلا یا جزمی توان طلاق گرفت

خانمها می بایست برابر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دچار عسروحرج شوند وآن را ثابت کنند

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.