لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۲

آیا به رای الزام به تمکین می توانم درخواست اعاده دادرسی کنم؟

با سلام
رای دادگاه بدوی در خصوص رد خواسته الزام به تمکین بنده در دادگاه تجدید نظر نیز تایید گردیده. با توجه به اینکه زوجه آدرس منزل خواهر خود را به جای منزل پدری در پرونده ثبت نموده آیا میشود به رای تجدید نظر دادخواست اعاده دادرسی داد؟

۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

این مورد باعث نقص رای نمی شود وهرکس می تواند ادرس جدید ویا مناسبی برای خود به دادگاه معرفی کند

سلام اعاده دادرسی تنها در صورت وجود اسباب آن که در قانون مصرح است صرفا نسبت به احکام قطعیت یافته امکان پذیر است

یکی از جهات اعاده دادرسی این است که طرف مقابل حیله و تقلبی به کاربرده باشد که در صدور حکم موثر بوده باشد. اگر آدرس منزل خواهر خود را به اسم منزل پدری داده شاید بتوان حیله حسابش کرد. اما اگر تقلبی نکرده و منزل خواهر را معرفی کرده و به جای منزل دیگری جا نزده حیله محسوب نمی شود و نمی توان اعاده دادرسی کرد

با سلام عدم اعلام نشانی صحیح از موجبات نقض رای نیست و از طرفی دادخواست از سوی شما مطرح شده و تغییرات آدرس را میتوانستید به مرجع قضایی اعلام نمایید. لذا با توجه به قطعیت حکم چنانچه نشوز ادامه دارد میتوانید مجدد دادخواست الزام به تمکین بدهید.

سلام
این مورد از موارد اعاده دادرسی نیست و شما نمی توانید اعتراض کنید و رای قطعی است

سلام
چنانچه ادله محکمی برای اعاده دادرسی داشته و شرایط نیز فراهم باشد امکان چنین کاری را دارید

سلام
از احکام قطعیت یافته با ذکر جهات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی می توان اعاده دادرسی کرد.

اعاده دادرسی محدود و درموارد خاص است لذا رای تجدیدنظرقطعی است وهیچ اقدامی متصور نیست

خیر با این دلیل نمیتوان اعاده دادرسی نمود . بایستی مجدد دادخواست الزام به تمیکن بدهید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.