لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۳ متخصص آنلاین

رابطه نامشروع با خواهر زن چقدر مجازات خواهد داشت؟

پرسیده شده

باسلام
خواهر زن کوچکم که باکره می باشد علاقه زیادی به دوستی با من داشت و متاسفانه این رابطه منجر به رابطه جنسی از پشت گردید.
آیا فقط با بردن خواهر زنم به پزشک قانونی میتوانند اثبات کنن که با من رابطه داشته؟ (من نرفتم پزشک قانونی)
آیا از طریق عکس هایی که از بدنم فرستادم و صحبت از درد سکس در تلگرام کردیم اثبات رابطه می شود؟
متشکر

۵۸,۲۳۹
مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
فاطمه مرادی حقیقت میثم دشت پیما سید رسول قاضی حامد شاکری نیا
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

ممکن است با تبادل عکس و پیامک رابطه نامشروع اثبات شود ولی رابطه جنسی خیر. با بردن ایشان فقط به پزشکی قانونی نمیتوانند متوجه شوند که با شما رابطه داشته اند و شما نیز در صورت شکایت احضار میشوید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۰.۱ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۶) دیدگاه
مریم حاج منوچهری
مریم حاج منوچهری ۰.۱ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۸ / ۵ (۱۸) دیدگاه
محسن خیری
محسن خیری ۱.۲ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ / ۵ (۴۸) دیدگاه

در صورت وجود پیام ها وتبادل گفتگو فقط اتهام ارتباط نامشروع مصداق پیدا میکند ورابطه جنسی قابل اثبات نیست ولی بهرحال درصورت شکایت شما احضار میشود وباید دفاع کنید

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
فاطمه مرادی حقیقت میثم دشت پیما سید رسول قاضی حامد شاکری نیا
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
با استناد به مواردی که فرمودین به نظر رابطه نامشروع اثبات می شود...

رابطه نامشروع اثبات میشود ، نظریه پزشکی قانونی دلیل بر زنا نیست ولی باید از خودتان دفاع کنید.

رابطه نامشروع دون زنا اثبات میشود و اگر سن خواهر زن شما کم باشد میتواند برای شما مشکل ساز شود اما اینکه با چه کسی رابطه داشته مشخص نمی شود

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
فاطمه مرادی حقیقت میثم دشت پیما سید رسول قاضی حامد شاکری نیا
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام عکسها می تواند اماره ای از رابطه نامشروع ساده باشد.

با عکس و پیامک و شهادت شهود و سایر تحقیقات قضایی فقط رابطه نامشروع ثابت میشود و خواهر زن از نظر رابطه نامشروع با سایر نامحرمها از نظر نوع مجازات تفاوتی ندارد

سلام از لحاظ شبکه مجازی امکانش هست اما اگر یک هفته از رابطه گذشته خیر ثابت نمی شود

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
فاطمه مرادی حقیقت میثم دشت پیما سید رسول قاضی حامد شاکری نیا
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

جرم کیفری خواهد داشت و اثبات میشود اما ن بجرم زنا ضمنان تای هفته بعد مشخص نمیکند از چ شخصی رابطه داشته اما تایید میشود ک شخص رابطه داشته است

با سلام
اثبات امر میتواند از طریق فضای مجازی و پرینت تماس ها و پیامک ها صورت گیرد که در اینصورت شما به رابطه نامشروع و به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم خواهید شد .
اما در صورت گذشت مهلت تشخیص قانونی ، اگر به پزشکی قانونی نیز معرفی شوید اثبات امر مبنی بر اینکه کار شخص شما بوده ممکن نخواهد بود .

در این مورد با عکس و پیامک و شهادت شهود و سایر تحقیقات قضایی فقط رابطه نامشروع ثابت میشود و خواهر زن از نظر رابطه نامشروع با سایر نامحرمها از نظر نوع مجازات تفاوتی ندارد .....

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
فاطمه مرادی حقیقت میثم دشت پیما سید رسول قاضی حامد شاکری نیا
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام در صورت انکار شما و وجود دلایل اقناع کننده برای قاضی رابطه ی نامشروع تفهیم میشود ۹۹ ضربه شلاق تعزیری
در صورت اثبات زنا و اقناع وجدان قاضی و کسب علم از ناحیه ایشان اعدام برای شما به عنوان زانی محصن و صد ضربه شلاق حدی برای خانم به عنوان زنا (که اثبات آن بسیار سخت است)

با سلام. با ادله موجود احتمال اثبات رابطه نامشروع مادون زنا بیشتر می باشد تا زنا.

قابل اثبات نیست مگر دلایل محکمه پسند باشد صرف عکس یا چت دلیل بر رابطه نامشروع نمی تواند باشد

رابطه نامشروع اثبات می‌گردد ولی رابطه جنس۹ بستگی به ادعای شاکی و متن پیامک ها دارد

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
فاطمه مرادی حقیقت میثم دشت پیما سید رسول قاضی حامد شاکری نیا
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پزشک قانونی ممکن است درصورت وجود اثار تشخیص دهد رابطه انجام شده.
با عکس و پیامک فقط اتهام رابطه نامشروع ثابت میشود و خواهر زن از نظر رابطه نامشروع با سایر نامحرمها از نظر نوع مجازات تفاوتی ندارد و مجازات ان تا ۹۹ ضربه شلاق است

سلام
با عکس و پیامک و شهادت شهود و سایر تحقیقات قضایی فقط رابطه نامشروع ثابت میشود

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
فاطمه مرادی حقیقت میثم دشت پیما سید رسول قاضی حامد شاکری نیا
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با تصاویر شما و در کنار آن پیامک و صحبت تلفنی بعنوان اماره رابطه نامشروع ثابت میشود و همچنین در صورت بررسی پزشکی قانونی رابطه معلوم میشود اما اینکه با چ کسب رابطه داشته با صرف نظر پزشکی قانونی قابل تشخیص نیست در هرحال اگر شکایتی شور درقبال رابطه نامشروع باید از خود دفاع کنید

صرف پیامکها دلیل بر رابطه نامشروع نیست مگر اینکه اقرار به عمل نامشروع باشد.اما می تواند اماره محسوب شود

سلام از اینکه با چنین مواردی در جامعه اسلامی و متعصب برخورد میکنیم خیلی متاسفم واما با توجه به اقاریر و فیلم وعکس وپیامک های رد وبدل شده شما با خواهر زن تان که در واقع شبهه خواهر خودت محسوب می شود حداقل مادون زنا ثابت و به ۹۹ ضربه حد محکوم می شوید
لیکن در صورت اثبات زنا و اقناع وجدان و علم قاضی حکم اعدام به عنوان زانی محصن و ۱۰۰ ضربه شلاق حد برای خواهر زنتان که مجرد هست است واما امکان اینکه شما را با عنوان اینکه دختر را اغفال کردید و با سواستفاده از اینکه شوهر خواهرش هستی مجازات دیگری نیز بشما بدم
که اثبات آن بدون حضور وکیل مجرب سخت است

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
فاطمه مرادی حقیقت میثم دشت پیما سید رسول قاضی حامد شاکری نیا
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

رابطه نامشروع اثبات می شود با عنایت به اقرار شما
پیشنهاد میگردد از فرصت قانونی شرعی توبه استفاده نمایید

سلام برای اثبات رابطه نامشروع زنا حتما باید ۴ شاهد عادل مرد شهادت در دادگاه بدهند در غیر اینصورت زنا با هیچ مدرک دیگری اثبات نمیشود مگر آنکه دعوای تجاوز مطرح شود که این مورد شما تجاوز به عنف نیست

اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک و عکسهای شما قابل اثبات است ولی به منزله اثبات زنا نیست .

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
فاطمه مرادی حقیقت میثم دشت پیما سید رسول قاضی حامد شاکری نیا
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام ارسال عکسها و پیام‌ها اماره قضایی است و احتمال رابط نامشروع و نامه پزشک قانونی بنظر میرسد لذا درنهایت نظر قاضی پرونده مهم است موفق باشید

با سلام و احترام
با توجه به توضیحات رابطه نامشروع ممکن است اثبات شود

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
فاطمه مرادی حقیقت میثم دشت پیما سید رسول قاضی حامد شاکری نیا
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود مطابق آنچه در سوال آمده است زنا محقق شده است زیرا دخول با مونث چه از قبل و چه از دیر زنا محسوب می‌شود،پزشک قانونی تشخیص خواهد داد، این که با چه کسی رابطه برقرار شده است را خیر.

شنیع ترین عمل با کسی که درحکم خواهرت بود کردی!!!!!!!
تمام پیامک و عکس ها نشانگر این عمل شما بوده

درود
رابطه نامشروع ممکن است ثابت شود.

بادرود/ علایم نزدیکی قابل تشخیص هست باوجود اینکه ایشون باکره بودن.ضمنا عکسها و اظهار درد در تلگرام ظن قاضی دال براینکه اتفاق افتاده است ودرصورت دادسرا احضار کند وحضور نرسانید احتمال جلب وجود خواهد داشت

مشاوره حقوقی تلفنی شورای حل اختلاف
فاطمه مرادی حقیقت میثم دشت پیما سید رسول قاضی حامد شاکری نیا
۵۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۰۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر در مدت چند روز از رابطه پزشکی قانونی برود وقوع نزدیکی قابل تشخیص ولی فردی که مرتکب شده قابل شناسایی نیست . با پیامک و تصویر چت رابطه نامشروع قابل اثبات ولی وقوع زنا یا رابطه جنسی خیر. بهر صورت برای همین اتهام هم باید دفاعیاتی مهیا کنید

رابطه نامشروع ثابت می گردد ولی مشخص نمی گردد با چه کسی رابطه داشته است .

سلام مجازات ۹۹ ضربه تازیانه دارد و بنا بر مواردی که مطرح شد اثبات جرم محرز خواهد بود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.