لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۲ متخصص آنلاین

طلاق از طرف زوجه چه شرایطی دارد؟

پرسیده شده

من ۱۵سال پیش تن به ازدواج اجباری که از طرف محل کارم بود شدم هیچگونه وجه مشترکی بین نا نبوده این شده که الان من دیگه حاضر نیستم بقیه عمرم تو تباه کنم این آقا فقط فقط بخاطر ملاحظاتی از من جدا نمیشه شاید حقوق قانونی م
یه دخترم دارم ازش بشدت دخترش هم با من بدرفتاری میکنه یه جورایی دوست دارن من بمیرم هم خودش و هم دخترش رفتارشون نشون میده. من هم میخوام طلاق بگیرم و راه زندگی جدا کنم نزدیکترین راه ممکن برای طلاق بفرمایید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی سمانه برخورداری زینب علیپور احسان عبدالهی
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورت اثبات شرایط عسر و حرج می توانید درخواست طلاق بدهید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۹۹۸) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۰.۸ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۶۵) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه

با درود
میتوانید با اثبات یکی از شروط ۱۲ گانه سند نکاحیه اقدام به دادخواست طلاق نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی سمانه برخورداری زینب علیپور احسان عبدالهی
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید جزئیات را بیان فرمایید تا قابل بررسی و راهنمایی باشد .

با اثبات شرایط دوازده گانه عقد و اثبات عسرو حرج

سلام
باید بتوانید عسر و حرجود را اثبات نمایید و یا توافق کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی سمانه برخورداری زینب علیپور احسان عبدالهی
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام


به علت عسر و حرج می توانید درخواست طلاق دهید اما به شرط اثبات امر

با سلام
موضوع شما نیاز به بررسی کامل و مذاکرات حضوری دارد. لازم هست حتما با وکیل در ارتباط باشید. بطور کلی باید سو رفتار زوج و عسر و حرج خودتان را ثابت کنید.

برای طلاق باید عسر و حرج خود را ثابت کنید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی سمانه برخورداری زینب علیپور احسان عبدالهی
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
طلاق از ناحیه زوجه مستلزم اثبات عسر و حرج است.

باسلام
تنها را درخواست طلاق از طرف شما اثبات عسروحرج می باشد

زوجه برای طلاق باید بتواند عسر و حرج خویش را ثابت نماید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی سمانه برخورداری زینب علیپور احسان عبدالهی
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، با اثبات عسر و حرج می توانید دادخواست طلاق بدهید شرایط شما برای عسر و حرج باید بررسی شود

باید عسر و حرج رو اثبات کنید

با درود زوجه می‌بایست بتواند عسر و حرج خویش را اثبات نماید تا در دعوای طلاق موفق شود

باسلام
زوجه در صورت داشتن شروط ۱۲ گانه عقدنامه واثبات موضوع میتواند اقدام به مطرح کردن طلاق نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی سمانه برخورداری زینب علیپور احسان عبدالهی
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا،زوجه در صورت اثبات عسر و حرج یا داشتن حق طلاق میتواند خود را مطلقه سازد.

طلاق توافق بهترین راه بوده، ولی از آنجائیکه حق طلاق با زوج هست لذا عسر و حرج را باید اثبات نمایید، یعنی یکی از موارد چندگانه ای که در قواله ازدواج امضا نمودین

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی سمانه برخورداری زینب علیپور احسان عبدالهی
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و ادب
درخواست طلاق از سمت شما تنهابا اثبات شرایط عسر و حرج محقق خواهد شد.


عسر حرج یعنی :


ماده ۱۱۳۰ قانونی مدنی: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده‌ می‌شود.»

‌تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که‌ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل ‌درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه‌ متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.‌در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف‌ موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌ رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه‌ قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب ‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌ العلاج‌ دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

‌موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج‌ زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید

اگر وکالت در طلاق داشته باشی یا اینکه عسر و حرج را ثابت کنی می توانی طلاق بگیری

جهت اظهارنظر بررسی کامل موضوع و مستندات ضروری است؛ و امکان ارائه پاسخ به این شکل کلی وجود ندارد.
پیشنهاد میشود از سرویس های مشاوره حقوقی سایت بهره ببرید.

مشاوره حقوقی تلفنی طلاق از طرف زن
سید روح اله معزی سمانه برخورداری زینب علیپور احسان عبدالهی
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، با اثبات عسر و حرج، پرونده شما نیاز به بررسی دارد در زمینه عسر و حرج

باسلام باید بتوانید عسروحرج خودتان را اثبات نمایید تا بتوانید دادخواست طلاق بدهید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.