لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۹ متخصص آنلاین

دیه چقدر هست؟

پرسیده شده

سلام من تصادف کردم لگنم ترک خورده فکم چهار تا بقیه خورده ۴تا دندونم شکسته دست چپم هم ضربه دیده و نزدیک ۲۰تا بقیه خورده

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
بهنام رفیعی ساران محسن نریمانی ده نوی علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با احترام مقدار دیه توسط پزشک قانونی مشخص میشود و اجرای احکام مبلغ آن را محاسبه میکند

گفتگو با متخصصین آنلاین
رامین رضایی
رامین رضایی ۰.۲ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ / ۵ (۴۸) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۱) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۰) دیدگاه

میزان و درصد آن را پزشکی قانونی تعیین میکند

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
بهنام رفیعی ساران محسن نریمانی ده نوی علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود میزان صدمات را پزشک قانونی تعیین می‌نماید و برمبنای آن دادگاه مبادرت به انشا رای می‌نماید و النهایه اجرای احکام مربوطه محاسبه خواهد کرد

با سلام، میزان دیه با توجه به نظریه پزشکی قانونی توسط اجرای احکام قابل محاسبه می باشد

میزان دیه را اجرای احکام محاسبه می کند.

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
بهنام رفیعی ساران محسن نریمانی ده نوی علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
میزان و درصد آن را پزشکی قانونی تعیین خواهد کرد .

با سلام، مقدار دیه توسط پزشکی قانونی تعیین و در حکم دادگاه قید و توسط اجرای احکام میزان آن تعیین می شود

درود
پزشکی قانونی تعیین می کند.

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
بهنام رفیعی ساران محسن نریمانی ده نوی علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ابتدا باید میزان صدمه و درصد آن توسط پزشکی قانونی مشخص گردد تا بتوان مبلغ دیه و غرامت را برای شما محاسبه نمود.

باسلام مقدار دیه را پزشکی قانونی تعیین واجرای احکام محاسبه مینماید

بادرودوسلام مقدارونوع دیه را پزشکی قانونی مشخص می نماید و از طریق اجرای احکام محاسبه می گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
بهنام رفیعی ساران محسن نریمانی ده نوی علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
میزان دیه مطابق نظریه پزشکی قانونی توسط دادگاه تعیین و توسط اجرای احکام محاسبه میگردد .

سلام دیه توسط پزشک قانونی تعیین می گردد

درصد صدمات وارده را پزشک قانونی تعیین بر مبنای آن دادگاه رای صادر می نماید.

مقدار دیه توسط پزشکی قانونی تعیین می شود

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
بهنام رفیعی ساران محسن نریمانی ده نوی علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
وقت شمابخیر،واحد اجرای احکام باتوجه به گواهی پزشکی قانونی مبادرت به محاسبه دیه می نمایدو بدین نحو نمی توان میزان دیه شمارامحاسبه نمود.

با تعیین جراحات وارده در پزشکی قانونی، در اجرای احکام محاسبه خواهد سد

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
بهنام رفیعی ساران محسن نریمانی ده نوی علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
میزان صدمات بدنی و دیه توسط پزشک قانونی مشخص و مبلغ آن نیز اجرای احکام معلوم می نماید

سلام عرض ادب
میزان آسیب بدنی را پزشکی قانونی معین می کند بر این اساس دادگاه رای صادر کرده و میزان دیه را در قالب رای به واحد اجرای احکام کیفری معرفی می نماید.

میزان دیه توسط اجرای احکام با توجه به نظر پزشکی قانونی محاسبه می گردد

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
بهنام رفیعی ساران محسن نریمانی ده نوی علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تشخیص و تعیین دیه و ارش و میزان آسیب های بدنی از انواع تخصص های پزشکی و در صلاحیت سازمان پزشکی قانونی است.

با سلام
دیه توسط پزشکی قانونی مشخص میشه و محاسبش توسط اجرای احکام خواهد بود

سلام مقدار دیه توسط پزشک قانونی مشخص میشود

مشاوره حقوقی تلفنی دیه
بهنام رفیعی ساران محسن نریمانی ده نوی علی تهرانی ساعی سجاد نیستانی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و درود . دیه توسط پزشک قانونی تعیین خواهد شد .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.