لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
سجاد نیستانی محمدعلی رضائی برزانی علیرضا شایق مهرداد بوستانچی
۲۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

یک و نیم هزارم دیه کامل چقدر میشود؟

پرسیده شده

سلام، میخواستم بدونم دیہ
یک و نیم ھزارم دیہ کاملہ بابت کبودی قدام مچ پای چپ
پنج درصد ویک و نیم ھزارم دیہ کاملہ بابت کبودے ران راست ،دو عدد خراشیدگے مجزا روے ران راست(ھر کدام حارصہ)،ارش تورم زانو و پارگے نسبی رباط ACLزانوے راست
چہ مبلغی میشہ؟ممنون میشم واضح بگید

۱۸ پاسخ #86308050
۳۸,۳۳۸
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
سجاد نیستانی محمدعلی رضائی برزانی علیرضا شایق مهرداد بوستانچی
۲۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

هر درصد دیه در سال 98 معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان است. هر هزارم دیه معادل 270 هزار تومان. میزان ارش هم توسط دادگاه تعیین میشود.

با سلام و احترام
درصد مورد نظرتان را در مقدار دیه سال مورد نظر ضرب بفرمایید.
دیه در سال جاری ۲۷۰۰۰۰۰۰۰تومان است
و در ایام حرام معادل ۳۶۰۰۰۰۰۰۰تومان.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
سجاد نیستانی محمدعلی رضائی برزانی علیرضا شایق مهرداد بوستانچی
۲۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
مبلغی معادل ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ می شود و میزان ارش هم توسط دادگاه تعیین میشود.

یک ونیم هزارم دیه کامل ماه غیر حرام ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ریال و ماه حرام ۵۰/۴۰۰/۰۰۰ریال است -۵ درصد ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال -نیم هزارم دیه کامل ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ریال

سلام. دیه مطابق ۵.۳% بعلاوه ارش های اعلامی. معادل ۱۴.۳۱۰.۰۰۰ تومان خواهد بود.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
سجاد نیستانی محمدعلی رضائی برزانی علیرضا شایق مهرداد بوستانچی
۲۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام . موارد دیه اعلامی شما شامل دو مورد یک ونیم هزارم و ۵ درصد دیه کامل و دو تا حارصه بدن که تقسیم بر ۲ می گردد به جز ارش موارد مشخص شده بر اساس نرخ سال ۹۸ مبلغ هفده میلیون و ده هزار تومان می باشد و ارش میزان مشخصی ندارد و باید توسط پزشکی قانونی اعلام گردد. در ضمن تغلیظ دیه در ماههای حرام فقط مربوط به فوت است

یک ونیم هزارم مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان

هزارم دیه معادل دویست هزار هست وقتی یک درصد دیه ۲میلیون و ۷۰۰هزار هست

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
سجاد نیستانی محمدعلی رضائی برزانی علیرضا شایق مهرداد بوستانچی
۲۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
با توجه به دیه سال جاری که ۲۷۰ میلیون تومان در ماههای عادی است برای جمع مقادیر مذکور مبلغ دیگه بیش از ۱۴ میلیون تومان بعلاوه ارش خواهد

دیه امسال ۲۷۰میلیون تومان تعیین شده یک و نیم هزارم دیه کامله معادل ۴۰۵هزار تومان میشه ۵درصد یک و نیم هزارم میشه ۲۰۲۵۰تومان دو خراشیدگی معادل حارصه در غیراز سر و گردن میشه ۲۷۰هزار تومان و ارش نیز توسط پزشکی قانونی تعیین میشه

با سلام
معادل ۲۷۰ میلیون

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
سجاد نیستانی محمدعلی رضائی برزانی علیرضا شایق مهرداد بوستانچی
۲۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام مبلغ معادل یک و نیم هزارم دیه کامل نحوه محاسبه آن بدینصورت است که کل مبلغ دیه کامل را تقسیم بر یکهزار و سپس ضرب در یک و نیم نماییم
دیه کامل را اگر ۲۸۰ میلیون تومان درنظر بگیریم پس یک و نیم هزارم آن ۴۲۰ هزار تومانست.

با سلام براب مقررات قانون مجازات اسلامی
ماده ۲۹۷: دیه ی قتل مرد مسلمان یکی از امور شش گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست:
۱ - یک صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند. (روی این قسمت کلیک کنید)
۲ - دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۳ - یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۴ - دویست دست لباس سالم از حله های یمن.
۵ - یک هزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.
۶ - ده هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می باشد.
تبصره: قیمت هر یک از امور شش گانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آن ها پرداخت می شود.
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۹۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره، به ماده (۲۹۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ الحاق می گردد:
تبصره - براساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتادو دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲، ۰۶، ۱۰ بااصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۲/۰۶/۱۰
مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا
حال با التفات به دیه امروزی که۲۷۰۰۰۰۰۰۰تومان است .
بترتیب :
۴۰۵۰۰۰تومان.
۱۳۵۰۰۰۰۰تومان
۴۰۵۰۰۰تومان
دوفقره حارصه ۵۴۰۰۰۰۰تومان
ارش تورم زانو نیز توسط پزشک بررسی و اعلام می شود

با سلام، حدودا ۱۷ میلیون تومان خواهد شد البته بدون محاسبه ارش، چرا که ارش را پزشکی قانونی و دادگاه حسب جراحت و آسیب وارده تعیین می‌نمایند ....

یک و نیم هزارم دیه کامله طبق نرخ دیه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۴۰۵۰۰۰ تومان است. پنج درصد دیه کامله مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰ تومان دو عدد خراش حارصه معادل یک شتر یعنی ۲۷۰۰۰۰۰ تومان است ارش توسط پزشکی قانونی تعیین می گردد ضمنا ماه های حرام فقط در مورد قتل تاثیر دارد و شامل جراحات نمی شود.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
سجاد نیستانی محمدعلی رضائی برزانی علیرضا شایق مهرداد بوستانچی
۲۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هر درصد دیه در سال ۹۹ معادل ۳میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. هر هزارم دیه معادل۳۳۰هزار تومان. میزان ارش هم توسط دادگاه تعیین میشود.

با سلام
در سال ۹۸ معادل ۲۷۰ هزارتومان و در سال ۹۹ معادل ۳۳۰ هزارتومان می شود.
پایدار باشید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
سجاد نیستانی محمدعلی رضائی برزانی علیرضا شایق مهرداد بوستانچی
۲۶۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۵۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

طبق نرخ مصوب دیه یک و نیم هزارم دیه کامله طبق نرخ دیه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۴۰۵۰۰۰ تومان است. پنج درصد دیه کامله مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰ تومان دو عدد خراش حارصه معادل یک شتر یعنی ۲۷۰۰۰۰۰ تومان است ارش توسط پزشکی قانونی تعیین می گردد ضمنا ماه های حرام فقط در مورد قتل تاثیر دارد و شامل جراحات نمی گردد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.