لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۷ متخصص آنلاین

نحوه اعتراض چطور است؟

پرسیده شده

با سلام.
نحوه اعتراض به جریمه های رانندگی چگونه باید باشد که باعث پاک شدن انها شود؟

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

متخلف می تواند ظرف ۶۰ روز از تاریخ صدور قبض جریمه مراتب اعتراض خود را به اداره اجراییات راهنمایی و رانندگی تقدیم کند.

گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۰) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۸۹) دیدگاه
رامین رضایی
رامین رضایی ۰.۲ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ / ۵ (۴۸) دیدگاه

در حال حاضر ثبت اعتراض از طریق پلیس بعلاوه ۱۰ انجام می شود.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

طی مهلت ۶۰ روز میتوانید اعتراض خود را در دفتر پلیس ۱۰+ ثبت کنید.

بمدت ۶۰ روز از زمان جریمه فرصت دارید اعتراض خود را در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰)ثبت نمایید.

با درود مراتب اعتراض خود را ظرف ۶۰روز از طریق دفاتر پلیس +۱۰به ثبت برسانید.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
در مهلت ۶۰ روز می توانید از طریق دفتر پلیس ۱۰+ اعتراض را ثبت کنید.

با احترام از طریق پلیس +۱۰ ظرف ۶۰ روز از زمان جریمه میتوانید اعتراض نمایید

با سلام
ظرف مدت ۶۰ روز میتوانید مراتب اعتراض خود را در یکی از دفاتر پلیس باضافه ۱۰ ثبت نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
از طریق پلیس+۱۰اعتراض خود را ثبت کنید.

با سلام
به واحد اجراییات پلیس راهور مراجعه فرمایید.

از طریق پلیس بعلاوه ده اقدام نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
طی مهلت ۶۰ روز میتوانید اعتراض خود را در دفتر پلیس ۱۰+ ثبت کنید.

جهت ثبت اعتراض در مهلت مقرر به پلیس به علاوه ده مراجعه بفرمائید

باسلام
ثبت اعتراض از طریق پلیس بعلاوه ۱۰ میباشد .

اعتراض به جریمه های راهنمایی پس از اخذ خلافی از دفاتر پلیس+۱۰با مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه و پرکردن فرم اعتراض به جرایم توسط مالک خودرو مربوطه انجام می شود

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود..
در رویه فعلی در مهلت زمانی ۶۰ روز پس از،صـدور جریمه، می توانید اعتراض خود را در دفتر پلیس ۱۰+ ثبت نمایید..

می توانید به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه نموده و اعتراض خود را ثبت کنید .

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

از طریق پلیس +۱۰اقدام کنید

با سلام واحترام می توانید اعتراض خود را با دلایل از طریق دفتر خدمات الکترونیک پلیس اعلام کنید بدون داشتن دلیل موجه به اعتراض توجه نخواهد شد موفق و پیروز باشید

درود
با مراجعه به دفاتر پلیس به علاوه ده طی مدت شصت روز از صدور جریمه امکانپذبر می باشد .

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرودوسلام طی مدت دوماه می توانید اعتراض خودتان را در پلیس +۱۰به ثبت برسانید.

ظرف شصت روز به پلیس +۱۰ می توانید شکایت خود را مطرح نمایید

باسلام
به ۱۰+پلیس مراجعه کنید .

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام می توانید ظرف مهلت ۶۰ روز اعتراض خود را در دفتر پلیس ۱۰+ ثبت کنید.

با سلام، باید اعتراض خود را به راهنمایی و رانندگی اعلام کنید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
محمدرضا پیرمحمدی هادی خرسند محسن نریمانی ده نوی فاطمه حسین پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

جهت اعتراض به پلیس به علاوه ده مراجعه و اعتراض به جریمه را ثبت کنید

با سلام و درود . در حال حاضر ثبت اعتراض از طریق پلیس + ۱۰ انجام می گیرد .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.