لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در هر زمانی زن میتواند آمادگی خود را برای تمکین اعلام کند و مدت زمانی برای آن در نظر گرفته نشده است.

اززمان ابلاغ اجراییه ، ۱۰روز مهلت دارد

سلام با استناد به قانون اجرائ ..۱۰روزازتاریخ مشاهده ابلاغ درغیر این صورت بادرخواست زوج دادورزمحترم اجرای حکم اقدام به اجرا مینماید

مهلت زمانی در نظر گرفته نشده است

زوجه می تواند در هر زمانی که شرایط مهیا بود تمکین نماید و مدت زمان خاصی برای ان درنظر گرفته نشده

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.