لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

عدم تمکین در دوران عقد تا چه زمان امکان پذیر میباشد؟

پرسیده شده

با سلام.

1-من حدود هشت ماه است که عقد کرده ام و الان در دوران عقد هستیم.
2-پدر خانمم ، قبل از عقد گفت که خانمم تا اتمام لیسانس باید خونه پدری بماند و خرجش با ایشون هست.
3-حال که هشت ماه از عقد گذشته، با وجود خوبی هایی که در حق همسرم کردم، ایشون جوابم رو نمیدن و از طریق پدرشون اعلام کردن که طلاق میخواهند.
4- من هیچ گونه اعتیاد، تنبلی و دست به زن و.... ندارم. دانشجوی ارشد دانشگاه دولتی هستم و کار دانشجویی هم انجام میدهم.
5-مهریه 110 تا است، ولی چونکه اطلاع داشتن که توان پرداخت ندارم (دانشجو بودن و کار دانشجویی داشتن) ، ایشون حق حبس ندارن.


با این اوصاف میتونم الزام به تمکین بگیرم؟ همسرم باکره است

۲۱,۰۳۶
مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

نداشتن کار شما دلیل موجهی برای عدم پرداخت مهریه و نفقه نخواهد بود و حتی اگر پدر ایشان هم اعلام کرده باشند شما ملزم به پرداخت نفقه همسر خود هستید. لذا اگر باکره باشند میتوانند از حق حبس خود استفاده کنند و نمیتوانید الزام به تمکین بگیرید مگر با پرداخت کامل مهریه.

میتوانید الزام به تمکین بگیرید مگر با پرداخت کامل مهریه.

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دادخواست تمکین دهید

سلام زوجه باکره می تواند تا زمانی که مهریه آن به طور کامل پرداخت نشده از حق حبس استفاده کرده و تمکین نکند اما به محض این که یک بار تمکین نماید حق حبس ساقط می شود در این دوران با وجود عدم تمکین زوجه شما ملزم به پرداخت نفقه هستید.شما بعد از پرداخت مهریه زوجه میتوانید دادخواست تمکین بدهید.

چون‌زوجه باکره است .‌الزام به تمکین شما ردخواهد شد

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر همسر شما باکره باشد عملا می تواند از حق حبس استفاده نماید و شما اقدامی خاصی به جز پرداخت مهریه نیم توانید انجام دهید.
اگر همسر شما باکره نیست میتوانید دادخواست تمکین بدهید و ایشان را ملزم به تمکین نمائید

با پرداخت نصف مهریه به دلیل باکره بودن حق حبس از بین میرود ودرخواست تمکین میکنید

اگر همسرتان باکره نیست می توانید دادخواست تمکین دهید ولی به دو شرط :
مسکن مستقل و متناسب
تهیه اثاث منزل

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام بااستناد به ماده ۱۱۰۶و۱۱۰۷ قانون مدنی اززمان انعقاد عقد نفقه زوجه بعهده زوج می باشد..حالیه باتوجه به حق حبس تا استحلاک واتمام مهریه ایشان محق نفقه می باشند اگر بعدازاتمام مهریه به تمکین اقدام نکنن باید نصف مهریه را استرداد نمایند

تا زمان پرداخت مهریه میتوانند از حق حبس استفاده کنند و تبعا حکم الزام به تمکین صادر نخواهد شد.

اگر همسر شما از حق حبس استفاده نکند میتوانید الزام به تمکین در دادگاه خانواده مطرح کنید

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
امکان الزام ایشان را دارید و اگر حق حبس داشته باشند راسا به ان استناد خواهند کرد

کارنداشتن شما یادانشجو بودن دلیل به عدم پرداخت مهریه ونفقه نیست و شما باید مهریه ونفقه را پرداخت نمایید تا بتوانید دادخواست الزام به تمکین دهید.

با سلام
اگر همسر شما باکره باشد عملا می تواند از حق حبس استفاده نماید و شما اقدام خاصی به جز پرداخت مهریه و نفقه نمیتوانید انجام دهید..
ولی اگر همسر شما باکره نیست دادخواست الزام به تمکین دهید

با سلام و احترام با وقوع عقد نکاح تکالیف زوجیت شروع می گردد (به استناد ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی ) مالا با وصف باکره بودن همسر تان و عند المطالبه بودن مهریه طبق رای وحدت بشماره ۷۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور زوجه می تواند با استناد و استفاده از حق حبس از هرگونه تمکین عام و خاص خودداری نماید و علم آنها به عدم استطاعت مالی شما مانع قانونی از حق حبس نخواهد بود برای طلاق بدون رضایت شما و اثبات عسر و حرج الزام شما به طلاق وجه قانونی ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورتی که همسر شما باکره باشد عملا می تواند از حق حبس استفاده نماید و شما اقدام خاصی به جز پرداخت مهریه و نفقه نمیتوانید انجام دهید.

با سلام در دوران عقدی نیز زوجه ملزم به تمکین از زوج است لیکن اگر زوجه باکره است می تواند از حق حبس خود برای پرداخت مهریه استفاده نماید و تا زمانی که کل مهریه به وی پرداخت نشده باشد حق حبس ادامه خواهد یافت.

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
با توجه به اینکه ابتدای امر قبل از شروع زندگی مشترک زوجه خواستار طلاق میباشد، بدون پرداخت هیچ مبلغ و امتیازی به طلاق توافقی رضایت دهید لیکن پس از شروع زندگی مشترک اختلافات دوچندان خواهد شد و امکان تفریق به مراتب سهمگین تر.
لازم به ذکر است به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مستحق دریافت مهریه و نفقه میباشد

حتی اگر از بیکاری شما اطلاع داشتند حق حبس محفوظ است و تا کل مهریه را پرداخت نکنید ملزم به تمکین نمی شوند.

با سلام، الزام به تمکین جنابعالی به احتمال فراوان با استناد به حق حبس همسرتان رد خواهد شد، مگر با پرداخت مهریه

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

زوجه باکره می تواند تا زمانی که مهریه آن به طور کامل پرداخت نشده از حق حبس استفاده کرده و تمکین نکندونفقه خود از تاریخ عقد مطالبه نماید.اگر از حق حبس استفاده کند الزام به تمکین نمی شود.

با سلام و وقت بخیر خدمت شما
لازم به ذکر است که باکره بودن و یا نبودن دختر صرفا از طریق داشتن و یا نداشتن پرده بکارت معین نمی شود. با عنایت به فقهی بودن مسئله "حق حبس" در ماده ۱۰۸۵ق.م: (زن میتواند تا مهر به اون تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند) کلمه ایفای وظایف به عنوان صرف "نزدیکی" مطرح می شود و وظایفی چون حسن معاشرت،تشیید مبانی خانواده،زندگی در محل مورد نظر شوهر را در بر نمی گیرد و شامل حق حبس نمی شود و زوجه در صورت دریافت نفقه ملزم به رعایت آنهاست. همچنین باید به یک نکته بسیار مهم توجه داشت که عمل "نزدیکی" تنها از طریق قبل(جلو) و هم دبر(عقب) حاصل شده و زن حق حبس خود را از دست میدهد کمااینکه طبق نظر دکتر صفایی در صورت اثبات میل زوجه به نزدیکی و اقدام اون به این کار حق حبس منتفی می شود حتا اگر در عمل نزدیکی انجام نشود. بنابراین شما از طریق استناد و اثبات مواردی که ذکر کردم ( نزدیکی از پشت، میل زوجه به نزدیکی و برقراری شرایط آن و وجود امارات مثبته نسبت به میل زوجه) میتوانید حق حبس زوجه را ساقط کنید در غیر این صورت ایشان حق حبس دارند و پیشنهاد می شود در صورت وقوع اختلافات شدید از نزدیکی با زوجه خود داری کنید چرا که در این صورت ملزم به پرداخت کامل مهریه هستید و در حال حاضر پرداخت نصف این مبلغ موجب ایفای دین می شود.
پیروز باشید

با سلام و احترام
با پرداخت نیمی از مهریه دادخواست الزام به تمکین دهید

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
دادخواست تمکین دهید

باسلام
استفاده از حق حبس مشروط به باکره بودن زوجه است.باتوجه به توضیح شما،همسرتان این حق را تا زمان دریافت کامل مهریه دارد و توافق واعلام قبلی ایشان در خصوص عدم استفاده از حق حبس تاثیری ندارد.عاقبت بخیر باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حق حبس ارتباطی با علم شما ندارد

همسر شما در دوران عقد میتواند از حق حبس استفاده کند و تا زمان پرداخت کامل مهریه در خانه پدری بماند و نفقه ایشان برعهده شما میباشد

با سلام
تنها راه شما ارسال اظهارنامه ای مبنی بر الزام به تمکین برای زوجه میباشد
در صورت عدم همکاری میتوانید با استناد به اظهارنامه ارسالی دادخواست الزام به تمکین به دادگاه ارایه نمایید
در صورت اثبت نشوز و عدم تمکین زوجه ، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود و شما میتوانید دادخواست ازدواج مجدد نمایید

حق حبس ربطی به شغل شما ندارد و زوجه میتواند تا زمانی که مهریه به ایشان پرداخت نشده تمکین نکند.بهترین راه در حال حاضر دادخواست الزام به تمکین از طرف شماست

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
احسان عبدالهی نیلوفر سامان پور اکبر هدایی‌ متنق رضا اخلاص پور
۳۰۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۳۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حق حبس ربطی به شغل شما ندارد و زوجه میتواند تا زمانی که مهریه به ایشان پرداخت نشده تمکین نکند.بهترین راه در حال حاضر دادخواست الزام به تمکین از طرف شماست که روجه رو‌موطف به تمکین کنید البته با پرداخت مهریه

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.