لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
سعید کرمی سونیا حکمتی محمد هادی معماری فرهاد امینی
۲۲۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

بعد از اعتراض در موعد قانونی، هزینه کارشناسی واریز شده، چه باید کرد؟

پرسیده شده

سلام خدمت وکلای عزیز
پرونده بنده به کارشناسی ۳ نفره ارسال شد و نظریه کارشناسی ۹۸/۷/۱۵ به بنده و شاکی ابلاغ شد و شاکی در تاریخ ۹۸/۷/۲۲ اعتراض کرد به کارشناسی ولی فیش واریز نکرد و مجدد برایش ابلاغیه صادر گردید که ۱ هفته فرصت داره تا پول کارشناسی ۵ نفره را واریز کنه ۹۸/۷/۳۰ تاریخ ابلاغیه واریز وجه میباشد،ولی شاکی وجه را ۹۸/۸/۱۳ واریز کرد یعنی ۶ روز خارج از تاریخ ابلاغیه و ارایه داده به بازپرسی !چرا بازپرس قبول کرد؟و این تخلف نیست؟پس معنی مهلت چیه تو قانون؟ و باید چیکار کنم؟
ضمن اینکه ماده ۲۵۹ آیین دادرسی مدنی هم به این موضوع تاکید کرده
ضمن اینکه رفتم پیش بازپرس و میگه اعتراض در موعد قانونی انجام شده ولی حالا هزینه خارج از وقت خارج شده مهم نیست!

۴ پاسخ #81056580
۲,۵۴۱
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
سعید کرمی سونیا حکمتی محمد هادی معماری فرهاد امینی
۲۲۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

ماده ۲۵۹ در مورد دادخواست های حقوقی است و در صورت عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس، از عداد دلایل خارج می شود ، اما در مورد پروندهای کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری ساکت است ، لذا با توجه به مهم بودن جرم و وابستگی آن به نظم جامعه ، معمولا بازپرس و قضات دادگاهای کیفری ، عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس را ، موجبی برای رد شکایت نمی دانند و می توانند از هر طریقی که صلاح بدانند برای کشف حقیقت استفاده نمایند .

با سلام.وقت بخیر
چنانچه دستمزد کارشناس خارج از مهلـت مقـرر موضـوع مـاده ۲۵۹ قـانون آیـین دادرسی مدنی پرداخت شود و در صورتی که مورد ایراد طرف واقع شـده و یـا نشـود ،با توجه به صراحت ماده مذکور و نیز با عنایت به اینکه قواعد قـانون آیـین دادرسی مدنی آمرانه و خلاف عمل و توافق نسبت به آن ممکن نیست است و دادگاه موظف به رعایت آن است، در فرض عدم ارائه دلیل و نداشتن عذر موجه بر تاخیر پرداخت کارشناسی از جمله عداد دلایل دعوا خارج خواهـد شـد و گر اتخاذ تصمیم با توجه به سایر ادله میسر نباشد، قـرار ابطـال دادخواسـت صـادر خواهد شد.
چنانچه دستمزد کارشناس خارج از مهلت بوده لیکن مورد ایراد طرف دعوا قرار نگرفته باشـد با توجه به اینکه قاضی مستندا به ماده ۱۹۹ قانون آیـین دادرسی مدنی می تواند هر اقدامی را در جهت کشف حقیقت انجام دهد صدور وقت اجرای قرار کارشناس و ادامـه رسـیدگی پرونـده بلامانع است.
بر حسب مقررات ماده ۲۵۷ قـانون آیـین دادرسی مدنی دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یـک از اصـحاب دعـوا قـرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند.
مطابق مقررات ماده ۲۵۹ همان قانون ایـداع دسـتمزد کارشناس به عهده متقاضی است و اگر دادگاه بدون جلب نظر کارشناس قادر بـه اخـذ تصمیم نشود، در این صورت پرداخت حق الزحمه کارشناس در مرحله بدوی با خواهـان و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است. به هر ترتیب پس از صدور قرار ارجاع امـر به کارشناس و ابلاغ آن به متقاضی و یا خواهان ظـرف مـدت یـک هفتـه بایـد دسـتمزد کارشناس پرداخت شود.
پرداخت دستمزد کارشناس خارج از فرجه یک هفته، در حکم عدم پرداخـت آن اسـت ،اگر تصمیم ارجاع امر به کارشناس به وسیله دادرسان دادگاه تجدیدنظر باشد، با عـدم پرداخـت حق الزحمه کارشناس، تجدیدنظرخواهی متوقف می شود و این توقـف مـانع اجـرای حکـم بدوی نیست.
ولی با توجه به ا ینکه دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس در موضوع رای صادر نماید حتی اگر خارج از زمان و مهلت قانونی این موضوع انجام شده باز هم با توجه به آن رای صادر خواهد شد اما حق اعتراض شماساقط نمیشود شما در زمان و مهلت اعتراض به موضوع اعتراض خود را ارائه نمایید و منتظر نظر قاضی بمانید.
موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
سعید کرمی سونیا حکمتی محمد هادی معماری فرهاد امینی
۲۲۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
به نظر اقدام بازپرس برخلاف مقررات شکلی حاکم می باشد و منطقا باید با توجه به عدم پرداخت هزینه در مهلت مقرر، اعتراض رد میشد

امور جزایی تابع آیین دادرسی مدنی نیستند مگر در موارد خاص قانونی .‌لذا تخلفی صورت نگرفته است

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.