لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
محمد هادی معماری فاطمه حسین پور مصطفی فیروزی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۲۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

آیا توهین به اشخاص عادی جریمه و حبس دارد؟

پرسیده شده

مجازات توهین به اشخاص عادی چیست؟آیا حبس دارد؟بنده سو پیشینه هم ندارم، و آیا شاکی برای اثبات نیاز به شهود دارد؟

۲۱,۳۳۲
مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
محمد هادی معماری فاطمه حسین پور مصطفی فیروزی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۲۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

مخاطب محترم و گرامی عنایت داشته باشید توهین به اشخاص عادی جریمه و جزای نقدی دارد.موید و پیرز باشید

مجازات توهین؛ شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
محمد هادی معماری فاطمه حسین پور مصطفی فیروزی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۲۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام حبس ندارد . شاکی باید برای اثبات ادعابیش دلیل بیاورد و شاهد یکی از ادله اثبات است .

سلام و عرض ادب
مطابق با مواد مصرحه در قانون مجازات اسلامی ،توهین از جرایم تعزیری است و مجازات آن تعزیر درجه ی شش است(حبس ،شلاق،جزای نقدی)که بیشتر شلاق ۳۱ تا ۷۴ ضربه به تشخیص مقام قضاوت است
با این توضیح ،توهین ب اشخاص عادی در معبر و مکانهای عمومی و یا بصورت رو در رو جرم محسوب م مستحق مجازات ب شرح فوق است

۱۲ مرداد ۱۳۹۸

بیشتر مواقع جریمه نقدی تا ۱۰۰هزارتومنی میدندحتماشاهد برای اثبات جرم لازم است.

خیر حبس ندارد و شهادت شهود هم یکی از راه های اثبات می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
محمد هادی معماری فاطمه حسین پور مصطفی فیروزی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۲۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بانظر دوستان موافقم

جریمه و جزای نقدی دارد

توهین ، حبس ندارد
شاکی باید ادعایش راثابت کند که شهود می تواند باشد

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
محمد هادی معماری فاطمه حسین پور مصطفی فیروزی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۲۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
مجازات توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک
شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
با ابراز دلایل خود از جمله شهادت شهود موضوع را ثابت کند.

طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم میگردد.

سلام
مطابق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مجازات توهین به اشخاص عادی: شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال خواهد بود.
شهادت یکی از ادله اثبات دعوی میباشد.

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
محمد هادی معماری فاطمه حسین پور مصطفی فیروزی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۲۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

طبق م ۶۹۷ قانون تعزیرات درموردی ک موجب حدنباشد ب یک ماه تا یک سال حبس وتا۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد

بله،از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان جزای نقدی و یا تا ۷۴ ضربه شلاق

سلام طبق ماده۶۰۸ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده و مستوجب مجازات می باشد

درود فراوان.توهین به افرادعادی ازقبیل فحاشی واستعمال الفاظ رکیک شلاق تا۷۴ ضربه وجزای نقدی ۵۰میلیون تا۱میلیون ریال به همراه دارد

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
محمد هادی معماری فاطمه حسین پور مصطفی فیروزی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۲۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام مطابق حکم طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی‌اگر توهین به دیگری شامل حد قذف(نسبت دادن زنا و یا لواط) نباشد، برای آن جزای سنگین در نظر گرفته نمی‌شود. شلاق تا ۷۴ ضربه و پرداخت جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال از مجازات توهین ساده به شمار می‌رود. مالا اثبات توهین نیاز به اثبات آن از جمله با شهادت شهود می باشد

با سلام و احترام ؛
همه انسان ها کرامت دارند ، حتما توهین به اشخاص عادی جرم است. این جرم قابل گذشت است و بدیهی ست شاکی جهت اثبات جرم نیاز به ادله کافی دارد.
.
موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
محمد هادی معماری فاطمه حسین پور مصطفی فیروزی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۲۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام مجازات توهین اگر ثابت شود که نیاز به شاهد میباشد جریمه و شلاق میباشد.
سللم بله جزا نقدی دارد و نهایتا شلاق اما حبس خیر ندارد ان هم بستگی ب نظر قاضی دارد

بله مجازات دارد درصورت امکان قبل از صدور حکم رضایت شاکی را جلب نمایید تاخدایی نکرده دچار مجازات شلاق و جریمه نشید

توهین به اشخاص جرم و قابل مجازات است.

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
محمد هادی معماری فاطمه حسین پور مصطفی فیروزی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۲۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام شلاق یا جزای نقدی میلاشد

شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی

سلام.بله طبق ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات توهین جرم محسوب می شود که بسته به نظر قاضی دادگاه یا جزای نقدی یا شلاق در نظر گرفته میشود.طرف مقابل باید دلیل مثل شهود ارائه دهد

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
محمد هادی معماری فاطمه حسین پور مصطفی فیروزی مرتضی ابراهیمی زیولایی
۲۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله جزا نقدیودر مواردی شلاق دارد اما حبس خیرولی باز هم بستگی ب نظر قاضی دارد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.