لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۲ متخصص آنلاین

آیا شکایت مجدد بعد از رضایت کتبی امکان پذیر است؟

پرسیده شده

سلام خانم من از یکنفر،بابت تهمت شکایت کرده بود ما درکلاننتری رضایت دادیم ،ولی طرف مقابل در رضایت نامه تعهدکرد که دیگه برا ما مزاحمت ایجاد نکنه ولی همون روز امد دم خونه ما باگد میزد تودرب،فحاشی میکرد ..منم زنگ زدم کلانتری امد صورت جلسه کرد. الان من از دست اونطرف به جرم مزاحمت شکایت کردم در متن شکایت اشاره به پرونده اولی ورضایت نامش کردم ،صورت جلسه کلانتری ضمیمه پرونده کردم، الان خاننم میتونه رضایتش پس بگیره برا اینکه تعهد کرده ولی بازم مزاحمت ایجاد کرده؟؟چطوری؟؟

۴۱,۹۱۳
مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

مخاطب محترم و گرامی عنایت داشته باشید شما می توانید مجدد آن را در دادسرا محل وقوع جرم پیگیری کنید.

موید و پیروز باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۷۲) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۲) دیدگاه
باقر رحیمی
باقر رحیمی ۰.۴ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۳۰) دیدگاه

با سلام و عرض ادب
در موضوع مورد اشاره ی شما،دو سوال مستتر است،یکی عدول از گذشتی که در پرونده ی قبلی داشتید و دیگری توهین مجدد در محل شما و چگونگی اقدامات قضایی،
در پلسخ ب بخش اول باید عرض کنم که خیر ،و عدول از گذشت مسموع نیست.
و در پاسخ به سوال دوم ،عرضیم که بدلیل ایجاد فضای توهین آمیز و فحش و ناسزا شما میتوانید از باب توهین و مزاحمت از ایشان شکایت نمایید.
مرجع صالح برای اقدامات شما دادسرای محل وقوع است
و البته باید استشهادیه و برگه ی صورت جلسه را بعنوان ادله ی اثبات ادعایتان تقدیم مرجع قضایی نمایید

۱۲ مرداد ۱۳۹۸

بله رضایت برای اقدام وعمل سابق متشاکی بوده،باجرم و اعمال جدید برای مزاحمت وازارو فحاشی وتهدیدو...شکایت دوباره باید کنین گزارش سابق مزاحمت توکلانتری هم ضمیمه پرونده میشه

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

عدول از گذشت مسموع نیست و می توانید شکایت مزاحمت و توهین خود را پیگیری کنید

امکان طرح شکایت با عنوان جدید وجود دارد وداد سرا مکلف به رسیدگی است زیرا همسر شما نسبت به فحاشی رضایت داده است نه مزاحمت /

با سلام ،چون جرم مرتکب شده توهین بوده و شاکی گذشت کرده ،پرونده با قرار موقوفی پایان پدیرفته ،لیکن اگر مجدد به همان شخص شاکی توهین شود ،ایشان مجدد میتواند شکایت نماید و رصایت قبلی در ان تاثیر ندارد ،چرا که جرم جدیدی محقق شده است.

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله در ترک تعقیب ظرف یکسال دوباره میتوتن شکواییه مطرح نمود.

رضایت وقتی موثر میباشد که یا در دفتر خانه اسناد رسمی ویا در محضر دادگاه صورت جلسه شده باشد،اما به هر حال اگر موضوع آن فقط اتهام مطروحه درآن پرونده باشد،و به صورت صلح حقوقی نباشد،علی القاعده شامل فعل مجرمانه جدید نخواهد بود و میتوانید با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم (دفاتر خدمات قضایی)طرح شکایت نمایید .

شکایت جدید طرح کنید و شرح ماجرا را برای مقام قضایی بیان کنید

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دوست عزیز رضایت شما نسبت به اتهام قبلی بوده در خصوص اتهام جدید مجددا می توانید شکایت نمایید

با سلام و احترام نظر به رضایت مکتوب همسر تان پیگیری اتهام قبلی و به عبارتی پس گرفتن رضایت منتفی می باشد چنانچه اتهام قبلی دارای جنبه عمومی داشته باشد مرجع قضایی صرفا از باب جنبه عمومی رسیدگی خواهد نمود مع الوصف با عنایت به ایجاد مزاحمت جدید و یا توهین و ...... ارتباطی به پرونده قبلی ندارد اتهام جدیدی مطرح می باشد در صورت ارائه مستندات کافی پس از تکمیل تحقیقات قرار جلب دادرسی صادر و جهت صدور حکم مقتضی به یکی از شعب کیفری ۲ پرونده ارسال خواهد شد شعبه مذکور پس از تعیین جلسه و دعوت طرفین با توجه به مستندات موجود در پرونده مبادرت بر صدور حکم مجازات و یا حکم برائت در صورت کافی نبودن ادله صادر و حکم صادره قابل تجدید نظر می باشد

سلام شما میتوانید با اقدام در دادسرا و در خواست ب همان شعبه اقدام ب شکایت کرده و درخواست اعاده حیثیت کنید

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام در هر جرم فقط یک بار حق شکایت وجود دارد در صورت اعلام رضایت قطعی قابل رجوع یا شکایت مجدد نیست

با توجه به جرم میتوانید شکوائیه تنظیم و تعقیب کنید.

به نظر شکایت خانم شما قابل پیگیری نیست و به علت اعلام رضایت مختومه شده

طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.
اگر پرونده شما با ماده فوق همخوانی داشت میتوانید دوباره شکایت رو از سر بگیرید

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میتوانبد شکایت دز دادسرا محل زندگیتان کرده بابت مزاحمت

باسلام
بله مجددا قابل پیگیری خواهد بود

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله مجدد در دادسرای محل اقدام و پیگیری کنید
در صورت اثبات پدر شما محکوم ب پرداخت دیه و حبس خواهد شد

سلام رضایت همسر شما در خصوص شکایت سابق بوده لذا بعنوان شکایت جدید میتوانید طرح دعوا بفرمایید

می توانید شکایت مزاحمت و توهین خود را پیگیری کنید

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. صرفا میتوانید شکایت جدید را پیگیری کنید.

عدول از گذشت مسموع نیست ولی اقدام دوباره آن فرد قابل پیگیری و مجازات است

با سلام
چون طرف تعهدش را اجرامکرده وزیر پا گذاشته با اثبات جرمش دو باره می توانید شکات کنید ورضایت قبلی را پس بگیرید

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در خصوص پس گرفتن شکایت شما نمی توانید اقدام کنید لیکن شکایت مجدد به جهت ارتکاب عمل توسط مشارالیه حق شماست و مانعی ندارد.

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود بر شما.....رضایت شما مربوط به شکایت قبل بوده وشما میتوانید با توجه به مزاحمت اخیر از فرد مورد نظر شکایت کنید

با عرض سلام و ادب خدمت شما
در خصوص سوال شما باید عرض کنم که با توجه به اینکه شما پس از اعلام رضایت در مرجع انتظامی، شخص نامبرده مجدد نسبت به مراجعه به درب منزل و ایجاد مزاحمت و فحاشی اقدام نموده است موضوعی جدید می باشد که صرف نظر از اعلام رضایت قبلی توانید نسبت به طرح شکایت با موضوع مزاحمت و توهین علیه متهم دردادسرای محل سکونت و یا مرجع انتظامی نامبرده اقدام نمایید

بله می توانیدطرح شکایت جدید به عنوان مزاحمت نمایید .

صرفا میتوانید شکایت جدید را پیگیری کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام خیر چنین امکانی وجود نداره شکایت جدید را پیگیر باشید

سلام متن رضایتی که دادید به نظر قاضی شعبه برسانید اگر قطعی و منجز بودن را تشخیص داد مختوم محسوب میشود ولی اگر عدم تنجیز محرز شد و طرف به تعهدش عمل نکرده روال پرونده ادامه میابد و بابت جراٸم بعدی هم میتوانید شکواٸیه بدهید

شکایت جدید مطرح کنید تعهد سابق ایشان میتواند در علم قاضی موثر باشد ان را ضم پرونده کنید

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
چون مرتکب جرم جدیدی شده است و شما نسبت به شکایت قبلی رضایت مشروط داده اید میتوانید از طریق دادسرا اقدام به طرح دعوا کنید

با درود، بله بدلیل اینکه جرم جدیدی محقق شده است حق شکایت مجدد شما از طریق دادسرای محل وقوع جرم امکانپذیر بوده عدول از گذشت سابق نیز مسموع نیست.

با سلام و احترام
میتوانید مجدد شکایت خود را پیگیری کنید

شکایت تحت عنوان توهین مطرح کنید. و عدول از گذشت مسموع نیست مگر ادله جدید بیاورید و نسبت به موضوع گذشته دوباره شکایت کنید

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااحترام
نیازی نیست شما رضایت دربرابر عدم ایجادمزاحمت و تعهد امضاء نمودید از تعهد خود سربازده و دوباره عمل را انجام داده است پس اقدام نمایید مشکلی نیست

سلام شکایت دوم قابل پیگیری است اما شکایتی که نسبت به آن اعلام رضایت گردیده امکان طرح و پیگیری مجدد ندارد

شکایت جدید خود را مطرح نمایید .

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
شما می توانید مجدد آن را در دادسرا محل وقوع جرم پیگیری کنید.
با احترام حاجی زاده

درود
امکان طرح شکایت جدید بابت توهین ،فحاشی ،مزاحمت امکانپذیر است ولی عدول از گذشت قبلی مسموع نیست .

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود عدول از گذشت مسموع نیست، لیکن مجدد میتوانید طرح شکایت نمایید.

سلام
رضایت شما مربوط به شکایت قبل بوده وشما میتوانید با توجه به مزاحمت دوباره از فرد مورد نظر شکایت کنید

درود رضایت شما در آن زمان بوده و بعد از رضایت مجددا جرمی اتفاق افتاده که می توانید مجددا شکایت را مطرح نمایید می‌توانید به کلانتری محل اطلاع دهید تا با حضور در محل صورتجلسه مربوطه تنظیم شود یا مجددا به کلانتری مراجعه نمایید برای اثبات شکایت خود از از شهود حاضر در محل استفاده نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی توهین و فحاشی
فرهاد امینی فرناز مهری محمدرضا عطاری شادکهن سیدمهرداد توسلی
۶۵۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
طرح شکایت مجد برای شما محفوظ است.

میتونید شکایتتون رو مطرح کنید

موضوع مطروحه در پرونده قبلی با رضایت شما مختومه شده لیکن نسبت ب عناوین مجرمانه جدید میتوانید مجددا اقدام ب طرح شکایت کرده و مدارک و مستندات خود را ضمیمه پرونده نمایید

درود
گذشت قابل برگشت نیست

بنام خدا،عدول از گذشت مسموع نیست لیکن امکان شکایت مجدد وجود دارد.

باسلام
عدول از گذشت مسموع نیست در خصوص عنوان کیفری جدید می‌توانین شکایت فرمایید

با توجه به تکرار عمل طرف مقابل شکایت جدید شما صحیح است.

با سلام، بعد از گذشت نمی تواند شکایت کرد ولی اگر شکایت جدید مطرح کنید می توانید در لایحه به این موضوع متذکر شوید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.